464 mln euro zainwestowano w hotele w naszym regionie. Branża musi postawić na ESG, aby pozostać atrakcyjną

fot. Marten Bjork /unsplash

Raport opracowany przez międzynarodową kancelarię CMS oraz firmę doradczą Cushman & Wakefield przedstawia, że inwestycje w sektorze hotelowym krajów Europy Środkowo-Wschodniej (CEE-6) osiągnęły poziom 464 mln euro w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Pomimo wzrostu kosztów finansowania i wyzwań ekonomicznych, aktywność inwestycyjna rośnie, a tegoroczny wolumen transakcji może przekroczyć 563 mln euro. Jednak teraz kluczowym czynnikiem staje się zrównoważony rozwój (ESG), który stanowi istotny aspekt w inwestycjach hotelowych.

„W sektorze hotelarskim w krajach CEE-6 aktywność transakcyjna w okresie od drugiej połowy 2022 roku do pierwszej połowy 2023 roku była stymulowana rosnącą presją na właścicieli, aby zbyli lub refinansowali swoje aktywa, oraz na inwestorów, aby wykorzystali zgromadzony kapitał. W tym kontekście ważna była również poprawa wyników hoteli. Pomimo niższego obłożenia niż w pierwszej połowie 2019 roku, wzrost wskaźnika ADR (średni dochód dzienny z zajmowanego pokoju) spowodował wzrost wskaźnika RevPAR w stolicach krajów CEE-6 powyżej poziomów sprzed pandemii w drugiej połowie 2022 roku i pierwszej połowie 2023 roku. Trend wzrostowy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej będzie kontynuowany. Podczas gdy wzrost wskaźnika ADR będzie słabł, rosnące obłożenie pomoże utrzymać pozytywną dynamikę wskaźnika RevPAR. Stabilizacja inflacji, poprawa wyników hoteli i powrót międzynarodowych inwestorów – szczególnie z Azji i Bliskiego Wschodu – prawdopodobnie spowodują dalszy wzrost sprzedaży w przyszłym roku. Kilka transakcji, które potwierdzają ten trend, jest obecnie w toku” – komentuje Magsud Rahmanov, head of hotel transactions, CEE & SEE, Cushman & Wakefield.

ESG – coraz ważniejszy czynnik inwestycyjny

Oczekuje się, że w miarę wzrostu znaczenia ESG, przemysł hotelarski dostosuje się do nowych standardów zrównoważonego rozwoju i stawi czoła wyzwaniom związanym z ochroną środowiska i społeczeństwa. Coraz więcej inwestorów uwzględnia aspekty ESG w procesach analizy due diligence, a brak formalnej certyfikacji w zakresie ESG może utrudniać spełnienie rosnących oczekiwań inwestorów i marek. Ponad 50 proc. inwestorów napotkało wyzwania związane z kwestiami ESG podczas transakcji nabywania i zbywania hoteli, a dla około 35 proc. inwestorów spowodowało to znaczące konsekwencje finansowe, przekraczające pół miliona euro.

Ponadto, ESG stało się ważnym standardem wykorzystywanym do oceny długoterminowego wpływu danej firmy na środowisko i społeczeństwo, ponieważ dodatkowo wspiera pozyskiwanie talentów, innowacje, zwiększanie wartości marki i możliwości lepszego finansowania. Zrównoważone hotele mogą również uzyskać lepsze warunki komercyjne od operatorów, którzy niebawem odczują skutki rosnącej liczby unijnych regulacji dotyczących ESG.

„ESG to nie tylko imperatyw moralny, ale także kluczowy czynnik napędzający tworzenie wartości i siły w sektorze hotelarskim. Wraz z ewolucją oczekiwań klientów, inwestorów i organów regulacyjnych, właściciele i operatorzy hoteli muszą dostosowywać się i wprowadzać innowacje, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na zrównoważone i społecznie odpowiedzialne praktyki. Unia Europejska dynamicznie rozwija prawodawstwo promujące zieloną transformację. Przyjęto już kilka aktów prawnych w celu zwiększenia skuteczności sprawozdawczości w kwestiach środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem. Będą one miały bezpośredni wpływ na sektor finansowy, a także na sektor hotelarski, ponieważ interesariusze będą w coraz większym stopniu oceniać wyniki hoteli w zakresie ESG” – mówi Lukas Hejduk, partner, head of real estate & hotels, CEE, CMS.

Brak formalnej certyfikacji w zakresie ESG koliduje z dążeniami międzynarodowych marek i inwestorów instytucjonalnych

W sektorze hotelarskim istnieje szeroka gama różnych oznaczeń ekologicznych, o niejednolitej jakości i wiarygodności. Poniżej 5 proc. hoteli w największych miastach Europy Środkowo-Wschodniej posiada certyfikaty ESG uznawane przez Google Travel (BREEAM, LEED, Green Key, Green Globe, Earth Check, GSTC itp.).

Aby spełnić rosnące wymagania inwestorów, organów regulacyjnych i innych interesariuszy, hotele w Europie Środkowo-Wschodniej będą musiały znacznie zmniejszyć swój ślad węglowy i energochłonność. Zgodnie ze ścieżkami redukcji zużycia energii w najnowszym narzędziu Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM), z którego korzysta wielu inwestorów instytucjonalnych i innych interesariuszy, oczekuje się, że intensywność emisji dwutlenku węgla w hotelach w krajach CEE-6 zostanie zmniejszona o około 17 proc. do 2025 roku i 53 proc. do 2030 roku.