Ustawa odszkodowawcza przyjęta przez komisję sejmową

Będą odszkodowania dla branż

Sejmowa komisja gospodarki przyjęła dzisiaj tzw. ustawę odszkodowawczą. Za było 18 posłów, przeciw – 12. Ustawa trafi teraz pod głosowanie Sejmu a następnie do podpisu przez Prezydenta.

Ustawa jest inicjatywą senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, a w jej powstanie zaangażowały się organizacje reprezentujące poszkodowane branże. Senator Kwiatkowski powiedział jeszcze w lutym: “Prace nad ustawą były wyjątkowe, bo wyjątkowe są oczekiwania wobec tej ustawy i wielkie jest nią zainteresowanie. To ustawa, która uwzględnia wszystkich, którzy do tej pory nie otrzymali pomocy lub otrzymali ją w stopniu niewystarczającym w stosunku do potrzeb… Ta ustawa to swoista ugoda między Państwem a Obywatele. Obywatele zgodzą się na 70 proc. odszkodowania, by nie musieć wytaczać procesów” .

Projekt ustawy dotyczył wszystkich przedsiębiorców bez względu na branżę, PKD, liczbę zatrudnianych pracowników czy datę zarejestrowania działalności.

Ustawa przewiduje administracyjną, pozasądową i szybszą od sądowej drogę wyliczania szkody majątkowej i odszkodowania w oparciu o decyzje wojewodów. Szkoda ta byłaby pomniejszona o równowartość pomocy udzielonej dotychczas poszkodowanemu. Jeśli więc dotychczasowe pomoc rządowa otrzymana przez dany podmiot była skuteczna, to nie wystąpi przesłanka do wyliczenia odszkodowania.

Projekt ma służyć wyrównaniu szans na pomoc przedsiębiorcom, którzy mimo wysokich strat (70 proc. i więcej w 2020 roku), nie mogli z różnych powodów skorzystać z narzędzi pomocowych (tj. Tarcza branżowa, Tarcza PFR 2.0).

Olga Krzemińska-Zasadzka: walczmy o ustawę odszkodowawczą. To nie polityka, lecz przetrwanie firm