Powstał Polski Klaster Enoturystyczny. Rośnie popularność polskich winnic

Razem z rosnącą liczbą polskich winnic, rozwija się u nas także enoturystyka. W kraju mamy zarejestrowanych blisko pięciuset producentów wina. Większość z nich chętnie zaprasza do siebie gości.

Enoturystyka to wszystkie rodzaje podejmowanych przez turystów aktywności, które pośrednio lub bezpośrednio łączą się z winiarstwem. Aktualnie, jest najprężniej rozwijającą się na świecie gałęzią turystyki. W wielu krajach ma bardzo istotne znaczenie gospodarcze. W setkach regionów winiarskich jest najważniejszym elementem ekonomicznym ich rozwoju i funkcjonowania. Enoturystyka jest istotną częścią turystyki kulturowej i nieodłącznym elementem turystyki kulinarnej w wielu częściach świata.

4 kwietnia powstał Polski Klaster Enoturystyczny, pierwsze i jak do tej pory jedyne, ogólnokrajowe zrzeszenie polskich podmiotów winiarskich.

Rozwój enoturystyki w Polsce

Łączna powierzchnia, zrzeszonych w Klastrze winnic to 160 ha, co stanowi prawie dwadzieścia procent wszystkich zarejestrowanych w Polsce upraw. W gronie członków-założycieli Klastra znalazło się dwadzieścia osiem podmiotów z całego kraju: Winnica Białe Skały, Winnica Chronów, Dom Charbielin, Dwór Sanna, Winnica Dwórzno, Winnica Gródek, Winnica Jakubów, Kania Lodge, Winnica Kazimierskie Wzgórza, Winnica Kinga, Winnica Księżycowa, Winnica Nad Jarem, Winnica Niemczańska, Pałac Mierzęcin, Winnica Płochockich, Winnice Rymanów, Winnica Saganum, Winnica Sandomierska, Winnica Silesian, Winnica Spotkaniówka, Winnica Turnau, Winnica Vanellus, Winnica Widokowa, Winnica Wieliczka, Winnica Witaj Słońce, Winnice Wzgórz Trzebnickich. Organizatorem i koordynatorem Klastra jest Fundacja Winopasja.pl. Koordynatorem i partnerem merytorycznym Klastra jest EnoPortal.pl.

Polski Klaster Enoturystyczny jest ogólnopolskim, dobrowolnym porozumieniem przedsiębiorstw, producentów wina, organizacji badawczych, instytucji otoczenia biznesu, organizacji branżowych, uczelni publicznych i niepublicznych i innych zainteresowanych podmiotów, którego celem jest promocja winiarstwa, wina i enoturystyki.

Cele Klastera Enoturystycznego

Główne cele Polskiego Klastra Enoturystycznego to:

  • promocja turystyki winiarskiej w Polsce,
  • określanie, wdrażanie i propagowanie dobrych praktyk enoturystycznych,
  • edukacja i praca na rzecz podnoszenia jakości produktów i usług dostępnych w polskich winnicach,
  • standaryzacja usług i promocja jakości w polskiej enoturystyce,
  • stworzenie systemu certyfikacji produktów i usług enoturystycznych,
  • stymulacja i wdrażanie innowacji w winiarstwie i enoturystyce.

Polski Klaster Enoturystyczny będzie się powiększał i zrzeszał wszystkie podmioty, dla których enoturystyka jest istotnym elementem działalności. Zaprasza do członkostwa nie tylko winnice posiadające doświadczenie i potencjał w zakresie obsługi enoturystów, ale również inne podmioty oferujące usługi towarzyszące turystyce winiarskiej: hotele, restauracje, organizatorów festiwali i innych imprez. Klaster podejmie również współpracę z organizacjami i jednostkami naukowymi, które będą mogły wspierać jego działalność.

Jako ogólnopolskie zrzeszenie producentów wina i podmiotów świadczących usługi enoturystyczne, Klaster będzie partnerem w dyskusjach i konsultacjach z podmiotami rządowymi i centralnymi – będzie głosem polskich winiarzy ze wszystkich regionów.

Nie tylko degustacje, zwiedzanie winiarni i leniuchowanie na leżaku, w ofercie dla enoturystów, coraz częściej znajdują się koncerty, specjalnie przygotowane kolacje czy warsztaty tematyczne. Przy wielu polskich winnicach funkcjonują restauracje i hotele. Znajdzie się nawet winne spa. W parze z różnorodnością ofert idzie ich jakość. Znajdziemy propozycje rozrywkowe i edukacyjne, zarówno dla początkujących jak i bardziej zaawansowanych miłośników winnicznych przyjemności.