Manifest Krakowski: branża turystyczna Krakowa przedstawia plany zmian dla nowego Prezydenta Miasta

Stowarzyszenie Organizacja Turystyczna Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, działając w imieniu lokalnej branży turystycznej, oficjalnie dostarczyło Manifest Krakowski do obu sztabów Kandydatów na Prezydenta Miasta Krakowa w dniu 18 kwietnia. Dokument, podpisany przez różnorodne instytucje i przedsiębiorców z sektora turystycznego, stanowi mapę drogową zmian w zarządzaniu turystyką w Krakowie i Polsce.

18 kwietnia przedstawiciele Stowarzyszenia Organizacja Turystyczna Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa w imieniu krakowskiej branży turystycznej, oficjalne przekazali do obu sztabów Kandydatów na Prezydenta Miasta Krakowa dokument pod nazwą Manifest Krakowski.

Manifest został stworzony przez branżę turystyczną i podpisany przez organizacje zrzeszające przedsiębiorców sektora turystycznego, samych przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji miejskich. Dokument ma stanowić mapę drogową zmian w zarządzaniu turystyką w Krakowie i Polsce, we wsparciu nowego Prezydenta Miasta Krakowa.

Manifest Krakowski to głos mówiący o potrzebie wzmacniania odpowiedzialnej turystyki w Krakowie, prowadzonej w poszanowaniu materialnego i niematerialnego dziedzictwa miasta oraz w poczuciu troski o jakość życia mieszkańców aglomeracji krakowskiej.

W deklaracjach znajdują się punkty, dotyczące między innymi podnoszenia jakości usług turystycznych i rozwoju infrastruktury turystycznej z poszanowaniem lokalnej społeczności oraz ochrony środowiska naturalnego. Dokument wspomina także o doskonaleniu oferty turystycznej, uwzględniając potrzeby i oczekiwania turystów oraz mieszkańców, we współpracy z osobami i instytucjami odpowiedzialnymi za interpretację i ochronę bogatego dziedzictwa kulturowego miasta, w tym szczególnie z muzeami i uniwersytetami oraz przyjęciu współodpowiedzialności za realizację działań wynikających z polityki turystycznej miasta.

Poniżej publikujemy całą treść Manifestu Krakowskiego: