Konferencja Senatora Kwiatkowskiego i Branż Zamkniętych – mocny apel do sejmu o przyjęcie ustawy

Dzisiejsza konferencja autorów ustawy i Branż Zamkniętych to jasny sygnał dla posłów. Ustawa…


Złotówka jest silniejsza niż rok temu
Ustawa odszkodowawcza przyjęta przez komisję sejmową

Sejmowa komisja gospodarki przyjęła dzisiaj tzw. ustawę odszkodowawczą. Za było 18 posłów, przeciw…


ustawa odszkodowawcza Senat
Ustawa odszkodowawcza w Senacie: nadal nieznane stanowisko rządu

W Senacie odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających…


Komisja senacka o ustawie odszkodowawczej
Senatorowie poparli ustawę odszkodowawczą. Propozycja zmian jej zakresu

Ograniczenie działania ustawy tylko do przedsiębiorców, doprecyzowanie drogi dochodzenia roszczeń…