Turcy rozpoczęli szczepienia pracowników branży turystycznej. Chcą zdążyć przed wakacjami

Stambuł Grand Bazar w Turcji
Grand Bazar, Stambuł, Turcja

Turcja we współpracy z Ministerstwem Kultury i Turystyki, Ministerstwem Zdrowia oraz Agencją Promocji i Rozwoju Turystyki Turcji (TGA) rozpoczęła kompleksowe szczepienia pracowników branży turystycznej. Program szczepień obejmie pracowników linii lotniczych, lotnisk, obiektów noclegowych, biur podróży oraz profesjonalnych przewodników.

Szczepienia całego personelu turystycznego zostaną zakończone przed rozpoczęciem sezonu letniego 2021. Program szczepień będący częścią “Programu Certyfikacji Bezpiecznej Turystyki” ma na celu zachęcenie zagranicznych turystów do przyjazdu w nadchodzącym sezonie turystycznym oraz zapewnienie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracownikom branży turystycznej oraz mieszkańcom.

Zapewnić dostępność usług turystycznych

Od czasu uruchomienia „Programu Certyfikacji Bezpiecznej Turystyki” w czerwcu 2020 roku, Turcja wprowadziła rygorystyczne wymogi mające na celu zapewnienie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa oraz podejmuje wszelkie niezbędne kroki, aby to bezpieczeństwo zwiększyć. Przed otwarciem sezonu turystycznego w celu zapewnienia dostępności usług turystycznych w swoim kraju przez cały rok, Ministerstwo Kultury i Turystyki rozpoczęło prace nad włączeniem pracowników branży turystycznej do programu szczepień. Program szczepień przeprowadzany jest w ścisłej koordynacji z Ministerstwem Zdrowia. Program ten dotyczący pracowników branży turystycznej został uruchomiony zgodnie z priorytetami i w ramach „Programu Certyfikacji Bezpiecznej Turystyki”.

W ramach ciągłych wysiłków podejmowanych na rzecz walki z COVID-19 i dalszego wzmacniania pozycji jednego z najbezpieczniejszych kierunków turystycznych na świecie, Turcja nadal inwestuje w „Program Certyfikacji Bezpiecznej Turystyki”, który jest jednym z pierwszych i mających najlepsze wyniki, tego typu programów na świecie. Rozszerzyła zakres jego obejmowania i wprowadziła obowiązek posiadania certyfikatów dla obiektów noclegowych mających 30 lub więcej pokoi. Do tej pory certyfikat otrzymało 8 000 obiektów.

Priorytet dla pracowników turystyki

Ze względu na przewidywane ożywienie w kształcie litery „V” w zakresie podróży turystycznych, osoby zatrudnione w turystyce są traktowane priorytetowo i zostaną zaszczepione jako pierwsze. Turcja podejmuje wszelkie działania, w celu zapewnienia sobie miana jednego z najbezpieczniejszych i najczęściej wybieranych kierunków turystycznych w sezonie 2021, dzięki oferowanej zagranicznym turystom opcji bezpiecznego podróżowania.

Turcja zaszczepi pracowników branży turystycznej