Wiener: Polacy na majówkę zaciskają pasa. Większość zostanie w domu

Tegoroczna majówka będzie długa – biorąc trzy dni urlopu możemy przedłużyć weekend do siedmiu dni. Jednak nie wszyscy Polacy skorzystają z opcji wyjazdu w tym czasie. Z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy ubezpieczeniowej Wiener wynika, że 31 proc. respondentów wybierze wypoczynek w naszym kraju, a co dziesiąty wyjedzie za granicę. Prawie co drugi Polak podczas wyjazdu chce ograniczyć wydatki w przeliczeniu na osobę do maksymalnie 1 tys. zł. Jak wskazują eksperci Wienera, tylko co drugi wyjeżdzający za granicę wykupi ubezpieczenie podróżne.

Z drugiej edycji majówkowego badania przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie Wienera wynika, że w tym roku w domu podczas długiego weekendu zostanie 60 proc. Polaków. Dla porównania, dwa lata temu podobną decyzję podjęło 47 proc. badanych. Natomiast 31 proc. badanych planuje wyjazd krajowy (w 2022 roku było to 45 proc.), a 9 proc. wyjedzie na wycieczkę zagraniczną. Co więcej, 8 na 10 Polaków zorganizuje wyjazd na własną rękę. Zaledwie 15 proc. planując wyjazd skorzysta z oferty biur podróży.

Majówka a niepewna sytuacja na świecie

Zaledwie 9 proc. badanych zrezygnowało z majówkowych planów i zostanie w domu ze względu na niepewną sytuację na świecie. Spośród nich 10 proc. zrezygnowało z wyjazdu zagranicznego i zostanie w Polsce. Swoich majówkowych planów nie zmienił więcej niż co trzeci badany (32 proc.). Natomiast 48 proc. osób w ogóle nie planowało wyjazdu na majówkę i podtrzymuje tę decyzję.

„Niepewność na świecie i jej możliwy wpływ na gospodarki nie zmieniły optymizmu Polaków w planowaniu majówki. Fakt, że jedynie 9 proc. respondentów zrezygnowało z zaplanowanych wcześniej wyjazdów, może być odzwierciedleniem ich silnej determinacji do utrzymania normalności. Chcemy odpocząć po okresach niepewności związanej z wojną w Ukrainie i zwiększonych wydatków spowodowanych wysoką inflacją. Należy jednak zauważyć, że prawie połowa respondentów nie planuje wyjazdu, będąc nadal ostrożna w kwestii wydatków lub preferuje inne formy spędzania wolnego czasu niż tradycyjne wyjazdy majówkowe” – wyjaśnia Rafał Juszkiewicz z Wienera.

Coraz wyższe wydatki na majówkę

Polacy w kwestii wydatków na długi weekend są dość oszczędni – prawie co druga osoba planuje wydać na wyjazd mniej niż 1 tys. zł. w przeliczeniu na jedną osobę (46 proc.). Jednak w ciągu dwóch lat (od ostatniej edycji badania) zwiększyły się wydatki Polaków na majówkę – więcej osób wyda wyższe kwoty. 31 proc. szacuje swoje wydatki między 1-2 tys. zł w przeliczeniu na osobę (26 proc. w 2022), a 14 proc. badanych planuje przekroczyć kwotę 2 tys. zł na osobę (10 proc. w 2022).

Tylko co drugi Polak z ubezpieczeniem podróżnym

Z badania Wienera wynika, że Polacy często na wyjazdy wybierają się bez ochrony w postaci ubezpieczeń podróżnych. Tylko 22 proc. Polaków na swój majówkowy wyjazd wykupi ubezpieczenie. Porównując wyniki z 2022 roku, spadła liczba osób planujących wykupienie ubezpieczenia. W tym roku aż 63 proc. osób nie wykupi polisy, a dwa lata temu ta liczba wynosiła 52 proc. Zamiar ubezpieczenia w związku z wyjazdem majówkowym jest natomiast bardziej popularny wśród osób planujących wyjazd zagraniczny. Prawie co drugi badany planuje wykupić polisę podróżną.

„Z badania płynie niepokojący wniosek – większość Polaków decyduje się na podróżowanie bez odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej. Martwi spadek osób planujących wykupienie ubezpieczenia przed podróżą, zwłaszcza w kontekście rosnących zagrożeń zdrowotnych i geopolitycznych na świecie. Ubezpieczenie podróżne jest niezbędne, ponieważ oferuje ochronę w przypadku nagłych wypadków, chorób czy innych nieoczekiwanych sytuacji, które mogą znacząco zakłócić plany podróży i generować dodatkowe wysokie koszty. W aktualnej, dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości globalnej, takie zabezpieczenie powinno stanowić kluczowy element planowania podróży. Polisa zapewnia spokój ducha i ochronę przed nieprzewidzianymi wydarzeniami, które mogą mieć zarówno krótko, jak i długoterminowe konsekwencje finansowe dla podróżnych” – dodaje Rafał Juszkiewicz, ekspert Wienera.

Z raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Turystyka w 2022 roku” wynika, że w podróż w 2022 roku wybrało się 19,1 mln Polaków. Wydali na to w sumie 86,6 mld złotych. Polacy odbyli łącznie 74,4 mln podróży turystycznych, z czego 61,2 mln odbyło się w Polsce.

Nota metodologiczna

Badanie przeprowadzone przez SW Research w kwietniu 2024 roku. Próba ogólnopolska losowo-kwotowa N=1042 osób od 18 lat wzwyż. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Metoda: CAWI.