Profesjonalizacja usług turystycznych na obszarach wiejskich – bezpłatne warsztaty

fot. archiwum WOT

Wielkopolska Organizacja Turystyczna wraz z Dolnośląską Organizacją Turystyczną, Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną i Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną zaprasza do udziału w bezpłatnym warsztacie ,,Profesjonalizacja usług turystycznych na obszarach wiejskich”.

Warsztat skierowany jest do osób z województwa wielkopolskiego pracujących w sektorze agroturystyki i turystyki wiejskiej (zarówno właściciele i osoby zatrudnione) oraz osób zamierzających rozpocząć pracę w ww. sektorze.

Uczestnicy w sposób istotny udoskonalą swoje umiejętności i poszerzą wiedzę z zakresu: współczesnych trendów w agroturystyce i turystyce wiejskiej, narzędzi promocji obiektów agroturystycznych, wykorzystania zasobów kulturowych i przyrodniczych regionu dla rozwoju działalności turystycznej, budowania sieci współpracy w turystyce wiejskiej w oparciu o  dziedzictwo kulturowe, społeczne i przyrodnicze polskiej wsi oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Warsztaty odbędą się 4 października 2022 roku w Hotelu Kosmowskim, przy ulicy Wrocławskiej 43 we Wrześni.

Szkolenie prowadzone będzie przez Huberta Gonerę oraz Cezarego Molskiego oraz doświadczonych trenerów specjalizujących się m.in. w zagadnieniach dotyczących marketingu miejsc, rozwoju obszarów lokalnych, sieciowaniu współpracy w turystyce.

Zgłoszenia na warsztaty

W celu zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.wot.org.pl, który następnie należy zeskanować i przesłać na adres mailowy: [email protected] do dnia 29 września 2022 r. O wyborze uczestników warsztatu decyduje kolejność zgłoszeń. Z osobami, które zakwalifikują się do warsztatu Wielkopolska Organizacja Turystyczna skontaktuje się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Szczegółowy program warsztatów znajduje się na stronie www.wot.org.pl

Wielkopolska Organizacja Turystyczna: szkolimy z obsługi turystów z Ukrainy