Pierwszy etap rozbudowy lotniska we Wrocławiu rozpocznie się jeszcze w tym roku

fot. archiwum Port Lotniczy Wrocław

Jeszcze w tym roku port lotniczy we Wrocławiu przystąpi do procesu rozbudowy strefy operacyjnej. Pierwszym krokiem będzie budowa nowej płyty postojowej, która zapewni więcej miejsc dla samolotów. Inwestycja, o łącznym koszcie 350 mln zł, zyska wsparcie finansowe Unii Europejskiej w wysokości 50 proc.

Jeszcze w tym roku ruszy rozbudowa strefy operacyjnej wrocławskiego lotniska. Jako pierwsze rozpoczną się prace przy nowej płycie postojowej. Potem powstanie droga szybkiego zjazdu, równoległa droga kołowania i nowa płyta do odladzania.

Najbliższe lata to spore zmiany na wrocławskim lotnisku. W tym roku rozpoczną się prace przy polskim projekcie dofinansowanym przez Unię Europejską w konkursie dla sektora transportu w ramach instrumentu „Łącząc Europę” 2021-2027 (CEF 2), a ich celem jest zwiększenie możliwości operacyjnych lotniska pod potrzeby operacji wojskowych. W praktyce oznacza to rozbudowę infrastruktury, która będzie sprzyjać nie tylko wojskowej mobilności w Europie, ale posłuży także lotnictwu cywilnemu.

„To bardzo istotna inwestycja nie tylko dla naszych pasażerów, ale również i dla całej Europy. Dzięki rozbudowie i modernizacji strefy operacyjnej zwiększymy przepustowość lotniska i przyspieszymy wykonywanie operacji lotniczych” – mówi Cezary Pacamaj, prezes Portu Lotniczego Wrocław.

Oznacza to m.in. krótszy czas wykonywania operacji lotniczych i więcej miejsc postojowych dla samolotów pasażerskich.

Kalendarium rozbudowy

Pod koniec tego roku rozpocznie się budowa płyty postojowej, która będzie stanowiła „lustrzane odbicie” tej już istniejącej przy terminalu pasażerskim. Znajdzie się na niej 12 miejsc dla samolotów kodu C, takich jak Airbus 320 czy Boeing 737. Pozwoli to na uzyskanie dodatkowego, niezależnego miejsca postojowego dla największych maszyn wojskowych, cargo i pasażerskich kodu F (np. C-5 Galaxy, Boeing C-17 Globmaster, AN-124 Rusłan oraz Boeing 747 Jumbo Jet, Boeing 787).

W drugim kwartale 2024 roku ruszy realizacja drogi szybkiego zjazdu, umożliwiającej sprawniejsze opuszczenie przez samoloty drogi startowej, co w praktyce oznacza skrócenie czasu operacji lotniczych. W tym samym czasie rozpoczną się także prace przy równoległej drodze kołowania, dzięki której wykonywanie manewrów przez samoloty wojskowe będzie możliwe bez wstrzymywania ruchu samolotów pasażerskich.

Rok później, czyli w drugim kwartale 2025 roku, przebudowana zostanie obecna droga kołowania, a także rozpocznie się realizacja nowej płyty do odladzania samolotów po zachodniej stronie lotniska. Pozwoli to odladzać cztery maszyny w tym samym czasie, a samoloty będą mogły startować z obu kierunków. Wpłynie to znacząco na skrócenie procedur przed startem.

Rozbudowa terminalu – wstępna koncepcja

Port Lotniczy Wrocław w planach ma także drugi projekt dotyczący modernizacji infrastruktury i skupiający się na rozbudowie terminala.

„Liczba pasażerów na naszym lotnisku cały czas wzrasta. Wiemy już, że w tym roku osiągniemy rekordową liczbę obsłużonych 3,9 mln osób i liczymy, że w kolejnych latach będziemy odnotowywać kolejne wzrosty. Rozbudowa terminala jest więc koniecznością” – mówi Przemysław Myszakowski, wiceprezes zarządu Portu Lotniczego Wrocław.

Docelowo nowy terminal będzie mógł obsłużyć nawet 10 mln pasażerów rocznie. Rozbudowa planowana jest w dwóch etapach przewidzianych na lata 2026-2028 (etap I) i 2033-2035 (etap II).

W pierwszym etapie, w którym powierzchnia terminala zwiększy się o blisko 60 proc., zaplanowano m.in.: rozbudowę terminala od strony zachodniej oraz wschodniej o dodatkowe 75 m, co umożliwi budowę dodatkowych trzech mostów wraz z rękawami od strony płyty lotniska, zwiększenie liczby stanowisk check-in, powiększenie hali odbioru bagażu, wzrost liczby gate’ów w strefie Schengen oraz Non-Schengen. Planowana jest także budowa „wieży” kontroli ruchu statków powietrznych na płytach postojowych.

W drugim etapie projekt przewiduje m.in. rozbudowę terminala o pirs o długości 165 m w formie dwukondygnacyjnego budynku z czterema dodatkowymi mostami wraz z czterema rękawami i strefą trzech bus gate’ów, zwiększenie liczby gate’ów oraz powierzchni komercyjnej. Dodatkowo planowany jest pięciopoziomowy parking na blisko 600 samochodów, który zrekompensuje zlikwidowane miejsca na parkingu naziemnym.