Jak będzie wyglądał pobyt w greckich hotelach? Znamy wytyczne dla branży

pobyt w greckich hotelach
fot. Russell_Yan / Pixabay

Odstępy między leżakami, zmiana godzin meldunkowych, rutyny sprzątania pokojów hotelowych i wyposażenia, dezynfekcja wspólnych przestrzeni i zasady dystansu społecznego – Grecja ogłosiła nowe zasady bezpieczeństwa w branży turystycznej. Goście hotelowi mogą spodziewać się kilku znaczących zmian.

Wytyczne podane przez Grecką Organizację Turystyczną obowiązują wszystkich hotelarzy w kraju. Grecja otworzy swoje granice 15 czerwca, a od 1 lipca czynne będą wszystkie lotniska regionalne.

Całoroczne hotele mogą otwierać się od 1 czerwca, od 15 czerwca działać mogą pozostałe typy obiektów noclegowych (w tym sezonowe hotele i resorty). Aby wiadomo było, jak wyglądać będzie wypoczynek w tym kraju, publikujemy tłumaczenie wytycznych w całości:

Wytyczne rządowe dotyczące zasad wznowienia działalności mają być stosowane w każdego rodzaju obiektach kwaterujących turystów, niezależnie od jego klasyfikacji, typu czy okresu funkcjonowania. Każdy hotel w Grecji ma obowiązek stworzyć własny protokół uwzględniający wytyczne wydane przez ministerstwo turystyki.

Informacje ogólne

Wszystkie miejsca kwaterujące turystów, niezależnie od wielkości, są zobowiązane do przygotowania planu operacyjnego na wypadek wystąpienia zakażenia SARS-COV2. Hotele dysponujące więcej niż 50 pokojami są zobowiązane przygotować nie tylko plan działania, ale również i indywidualny protokół bezpieczeństwa dla każdej części obiektu.

Celem wprowadzenia środków ostrożności jest zapobieganie szerzeniu się Covid-19 oraz stworzenie planu działania na wypadek, gdyby pojawiły się zarażenia. Plan akcji musi być spójny z rekomendacjami Krajowej Organizacji Zdrowia Publicznego w Grecji (EODY) oraz aktualizowany w miarę rozwoju sytuacji.

Każdy hotel musi zatrudnić koordynatora zdrowia, który będzie nadzorował wprowadzanie protokołu w życie. W większych obiektach każdy zespół personelu odpowiedzialnego za obsługę poszczególnych części obiektu musi być pod tym kątem nadzorowany. EODY powinno otrzymać dane osobowe każdego z koordynatorów.

Wszystkie hotele muszą mieć do dyspozycji lekarza na telefon. Medyk powinien znać zasady postępowania i instrukcje EODY w zakresie testowania na obecność SARS-COV2. Hotele powinny również mieć dostęp do porad telemedycznych w celu monitorowania ewentualnych przypadków zachorowania.

Hotele powinny upubliczniać informację, czy zostały akredytowane przez organy uprawnione do certyfikowania w zakresie podejmowania środków zapobiegających szerzeniu się koronawirusa oraz postępowania w razie zakażenia. Uzyskanie certyfikatu nie jest obowiązkowe.

Personel hotelowy

Wszyscy pracownicy powinni wiedzieć, w jaki sposób przenosi się koronawirus i być w stanie udzielić informacji gościom. Muszą przejść szkolenie z najlepszych praktyk w czyszczeniu i dezynfekowaniu powierzchni, przestrzegać zasad higieny, by unikać przenoszenia wirusa (często myć ręce, unikać uścisków dłoni, stosować zasady dystansu społecznego, unikać dotykania oczu, nosa i ust, dbać o higienę dróg oddechowych).

Każdy hotel musi wyposażyć pracowników w środki ochrony osobistej – maski i rękawiczki.

Jeśli zaobserwują u siebie objawy choroby, zaleca się, aby pracownicy pozostali w domu i powiadomili swojego hotelowego koordynatora.

Zaleca się, aby każdego dnia rano pracownicy mieli mierzoną temperaturę.

Jeśli osoba zatrudniona w hotelu wejdzie w kontakt z osobą chorą na Covid-19, powinna natychmiast powiadomić o tym koordynatora i nie przychodzić do pracy.

Księga gości

Dla ochrony zdrowia publicznego każdy hotel musi prowadzić aktualizowany rejestr personelu i gości: imię i nazwisko, obywatelstwo, data zameldowania i wymeldowania, dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail), aby ułatwić komunikację na wypadek, gdyby po wyjeździe gościa wykryto przypadek koronawirusa. Jednocześnie przestrzegane muszą być przepisy RODO, a goście muszą wiedzieć jakie dane są przechowywane i w jakim celu.

W księdze powinno się również odnotowywać informacje o ewentualnych zarażeniach.

Polityka informacyjna

Hotele powinny informować swoich pracowników, gości, partnerów, dostawców i odwiedzających o tym, jakie środki bezpieczeństwa zostały podjęte.

Rekomenduje się, aby na stronach internetowych hoteli tworzono oddzielne sekcje poświęcone Covid-19. Miałyby być tam zamieszczane informacje o przyjętej przez hotel polityce bezpieczeństwa, stosowanych zasadach higienicznych, zmianach godzin funkcjonowania poszczególnych części usługowych. Informacje te można również przekazywać na ekranach TV w przestrzeniach publicznych i pokojach, a także na ogłoszeniach przy recepcji.

Recepcja

Personel powinien przestrzegać zasad higieny (częste mycie rąk), utrzymywać odpowiedni dystans (co najmniej metr odległości od gościa) i unikać uścisków dłoni.

Gdy zajdzie potrzeba, personel powinien być w stanie: poinformować gości o nowych przepisach i stosowanych środkach; dostarczyć użyteczne informacje o tym, gdzie w pobliżu hotelu znaleźć placówki opieki medycznej i szpitale, szpital zakaźny oraz aptekę; dostarczyć na życzenie gościa maski i rękawiczki.

Zaleca się, aby hotel zapewniał ulotki informacyjne z podstawowymi zaleceniami zdrowotnymi przetłumaczonymi na angielski, francuski i niemiecki. Dodatkowo hotel może również dostarczać gościom praktyczne porady i informacje o koronawirusie poprzez aplikację mobilną.

Każdy hotel musi być wyposażony w apteczkę wyposażoną w jednorazowe rękawiczki, maseczki, środki antyseptyczne, chusteczki nawilżane, termometr laserowy, fartuch z długimi rękawami.

Personel musi być przeszkolony w rozpoznawaniu objawów choroby i raportować je niezwłocznie koordynatorowi.

W recepcji mogą być zamontowane osłony z pleksi (opcjonalnie).

Przy recepcji powinny być udostępniane środki dezynfekujące do użytku gości.

Zaleca się częstą dezynfekcję kontuaru w recepcji.

Aby umożliwić zachowanie dwumetrowego dystansu, hotel powinien zaaranżować recepcję i meble w przestrzeniach publicznych tak, aby pozostawić wolną przestrzeń. Powinien również zastosować oznaczenia na podłodze i zarządzać kolejką do recepcji tak, aby zredukować czas oczekiwania.

Należy unikać tworzenia się kolejek podczas meldowania i wymeldowywania gości.

Zaleca się stosowanie elektronicznych narzędzi do meldowania gości (mobilny concierge, tablet dezynfekowany po każdym użyciu).

Rekomenduje się płatności kartą za wszystkie usługi w hotelu (gotówka powinna być przyjmowana tylko w drodze wyjątku). Rachunki i faktury powinny być wysyłane elektronicznie.

Wszystkie karty magnetyczne powinny być dezynfekowane.

Obowiązkowe jest przedłużenie okresu między meldowaniem a wymeldowaniem gości (o 11 wymeldowanie, o 15 zameldowanie), aby można było przeznaczyć więcej czasu na staranne sprzątnięcie, zdezynfekowanie i sprzątnięcie pokoju.

Osoby niebędące gośćmi mają zakaz wejścia do hotelu.

Czyszczenie, dezynfekcja, sprzątanie pokojów i przestrzeni publicznych

Każdy hotel jest zobowiązany do stosowania intensywnej dezynfekcji oraz wdrożenia dokładnych technik sprzątania, zgodnie z wytycznymi EODY. Osobne instrukcje dotyczące sprzątania obowiązują w pokojach, które zajmowali goście chorzy na Covid-19.

Każdy hotel musi położyć większy nacisk na czyszczenie często dotykanych powierzchni w przestrzeni publicznej, np. klamek, guzików w windach.

Pokoje muszą być drobiazgowo sprzątane i wietrzone pomiędzy pobytami gości.

Goście, u których występują symptomy choroby powinni być obserwowani (dyskretnie).

Należy unikać częstego sprzątania pokoju w trakcie pobytu gości (aby zmniejszyć ryzyko transmisji wirusa przez personel).

Należy zrezygnować z codziennego zmieniania pościeli i ręczników i wykonywać te czynności tylko na życzenie gości.

Rekomenduje się, aby z pokojów usunąć wszystkie zbędne poduszki i narzuty.

Rekomenduje się, aby w pokojach nie umieszczać zbędnych przedmiotów wielorazowego użytku: magazynów, kart menu.

Piloty od telewizora i klimatyzacji powinny być okrywane jednorazowymi opakowaniami.

Powierzchnie z materiału, np. tapicerka, powinny być czyszczone z wykorzystaniem pary.

Okna i drzwi w pokojach powinny być codziennie otwierane, by zapewnić naturalny przepływ powietrza.

W pokojach (na drzwiach lub wewnątrz) powinna być zamieszczana informacja, aby goście wiedzieli, kiedy i jak ich pokoje były sprzątane.

Rekomenduje się dostarczanie żelu antyseptycznego do każdego pokoju.

Wydawanie posiłków i kuchnia hotelowa

Wszystkie kuchnie hotelowe powinny przestrzegać zasad Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP), międzynarodowej metody kontrolowania i identyfikowania zagrożeń związanych z żywieniem.

Dostawy powinny być odbierane przez wyznaczonych pracowników, którzy zawsze powinni nosić maski i rękawiczki.

Cały personel kuchenny powinien w pracy przestrzegać zasad dystansu społecznego, zgodnie z zaleceniami ministerstwa zdrowia.

Wejście do kuchni nie powinno być publicznie dostępne.

Do restauracji i barów w hotelach zastosowanie mają te same regulacje, co do zwyczajnych.

Menedżerowie wszystkich barów i restauracji muszą wprowadzać zasady dystansowania społecznego i uwzględnić je w ustawieniu stolików.

Place zabaw

Na hotelowych placach zabaw obowiązują te same reguły, co na publicznych. Należy unikać nadmiernego tłoku i stosować zasady dystansowania społecznego.

Usługi spa

Zasady są te same, co we wszystkich salonach piękności, zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Stosowane mają być zasady dystansowania (dwa metry odległości między pracownikami). Wpuszczani są tylko goście umówieni na konkretną godzinę. Opcją jest zastosowanie osłony pleksi na recepcji.

Baseny i inne obszary rekreacji

W hotelach mogą działać tylko baseny zewnętrzne, wewnętrzne muszą być zamknięte.

Liczba osób kąpiących się jednocześnie ma być wyznaczana według reguły, zgodnie z którą na jedną osobę ma przypadać 5 mkw powierzchni wody.

Układ leżaków, krzeseł i sof nad basenem musi uwzględniać konieczność zachowania dwóch metrów odległości między krawędziami, we wszystkich kierunkach.

Zalecane jest pokrywanie powierzchni siedzeń, stołów, skrytek, cenników materiałami, które mogą być łatwo zdezynfekowane.

Wszystkie powierzchnie: leżaki, siedzenia, stoły, cenniki, schowki, muszą być dezynfekowane po każdym użyciu przez kolejną osobę.

Zaleca się, aby hotele oferowały gościom ręczniki, które zakryją całą powierzchnię leżaka i dezynfekowały każdy leżak po użyciu. Zaleca się również usunięcie włókiennych okryć z leżaków.

Klimatyzacja i wietrzenie pomieszczeń

Należy przestrzegać wytycznych ministerstwa zdrowia, dotyczących środków zapobiegania infekcjom wirusowym podczas korzystania z klimatyzowanych pomieszczeń. Szczególnej uwagi wymagają pomieszczenia bez cyrkulacji powietrza – tam należy umożliwić wietrzenie w sposób naturalny (wyłączając system dezaktywujący klimatyzację, gdy drzwi są otwarte).

Miejsca, w których odbywają się wydarzenia

Sale konferencyjne, balowe, przestrzenie eventowe mogą być wykorzystywane, przy zachowaniu aktualnych przepisów i zasad dystansu społecznego. Również do tych pomieszczeń odnoszą się wytyczne regulujące sposób zajmowania siedzeń oraz wielkości zgromadzeń. Liczebność grupy uzależniona jest od rozmiaru pomieszczenia.

Sklepy w hotelach

We wszystkich sklepach, również tych hotelowych, stosuje się te same zasady: dystans społeczny, oznaczenia na podłodze wyznaczające dystans 1,5 m między klientami. Do środka wpuszczana jest ograniczona liczba gości, uzależniona od wielkości sklepu.

Przestrzeń publiczna (wewnątrz i na zewnątrz)

Zasady dystansu społecznego obowiązują we wspólnych przestrzenie, takich jak lobby, miejsca do siedzenia, zewnętrzne ławki.

Rekomenduje się unikanie korzystania z wind. Dla gości, którzy z nich korzystają przy wejściu powinny być dostępne stanowiska do dezynfekcji rąk. Powierzchnie często dotykane, przyciski, powinny być często czyszczone.

Na podłogach powinny znajdować się oznaczenia przypominające gościom o konieczności zachowania odstępów.

We wszystkich wspólnych przestrzeniach powinny znajdować się stanowiska do dezynfekcji rąk.

Meble powinny być tak ustawione, by goście zachowywali odstęp i by unikać tłoku. Należy stosować zasadę, zgodnie z którą na powierzchni 10 mkw mogą przebywać 4 osoby.

Goście powinni raczej sami parkować swoje samochody, zamiast korzystać z usług boya hotelowego. Jeśli taka usługa jest oferowana, pracownik musi nosić maskę i rękawiczki.

Hotele powinny raczej zrezygnować z udostępniania gościom sprzętu biurowego. Należy raczej zapewnić dostęp do wifi, aby goście mogli drukować materiały za pomocą własnych urządzeń.

Należy unikać tłoku w toaletach.

Zasady dystansowania społecznego obowiązują również na hotelowych plażach i dotyczą rozmieszczenia leżaków i krzeseł. Ich układ powinien umożliwiać zachowanie dystansu co najmniej 3 m między plażowiczami korzystającymi z różnych parasoli słonecznych. Należy zwracać uwagę kąpiącym się, by nie rozkładali ręczników i mat pomiędzy parasolami.

Usługi transferowe

W pojazdach pięcioosobowych kierowca może wieźć tylko jednego pasażera. Drugi pasażer może jechać tylko wtedy, gdy pierwszy potrzebuje asysty.

W pojazdach z sześcioma lub siedmioma siedzeniami można przewozić dwóch pasażerów.

W pojazdach z ośmioma lub dziewięcioma siedzeniami można przewozić trzech pasażerów.

Limit liczby pasażerów można rozszerzyć, jeśli podróżnym towarzyszą dzieci.

Pasażerowie i kierowcy mają obowiązek zakładania maseczek.

Kierowcy muszą zapewniać płyn dezynfekujący, unikać podawania rąk i zapewnić naturalną wentylację w pojeździe.

Kierowcy w pojazdach klubowych muszą nosić maseczki i rękawiczki. Pojazdy powinny być dezynfekowane po każdym użyciu. Nie ma limitu pasażerów w pojazdach otwartych, takich jak meleksy np. na polu golfowym.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji udziela Grecka Organizacja Turystyczna: [email protected]

Czytaj także: Cypr wyjaśnia, jak będą wyglądały te wakacje. Publikujemy zasady bezpieczeństwa