IGHP: hotelarze zawieście działalność w Rosji

IGHP

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego wydała 24 marca oświadczenie, w którym podkreśla, że wszystkie międzynarodowe firmy branży hotelarskiej i gastronomicznej powinny zawiesić lub zlikwidować swoje operacje w Rosji.

Oto treść oświadczenia podpisanego przez prezesa Ireneusza Węgłowskiego:

Rosyjska inwazja na Ukrainę powoduje rosnące z dnia na dzień straty i cierpienia społeczeństwa ukraińskiego. Uważamy, że niezależnie od potępienia napaści przez rządy i narody większości krajów świata, niezbędne są konkretne działania mające na celu wywarcie presji ekonomicznej na Federację Rosyjską.
Takimi działaniami są różnorodne sankcje gospodarcze podejmowane przez rządy, międzynarodowe organizacje i korporacje prowadzące dotąd działalność na rynku rosyjskim. Z uznaniem obserwujemy, jak liczne organizacje branży HORECA wycofują się z prowadzenia działalności w Federacji Rosyjskiej.
Uważamy, że wszystkie międzynarodowe firmy branży hotelarskiej i gastronomicznej powinny zawiesić lub zlikwidować swoje operacje w Rosji.
Jest to jedyna konkretna forma nacisku ze strony naszej branży, która może przyczynić się do wygaszenia krwawego konfliktu na Ukrainie.