Hotel Renaissance dla pacjentów Instytutu Matki i Dziecka

Pokoje w hotelu Renaissance udostępnione pacjentom Instytutu Matki i Dziecka
Hotel Renaissance/fot. archiwum PHH

Polski Holding Hotelowy udostępnia pokoje w hotelu Renaissance, w których pacjenci onkologiczni Instytutu Matki i Dziecka wraz z opiekunami będą oczekiwać na wyniki badania pod kątem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Polski Holding Hotelowy udostępnia na czas stanu epidemii pokoje w Renaissance Warsaw Airport Hotel, w których przebywać będą pacjenci onkologiczni Instytutu Matki i Dziecka wraz z opiekunami. Pacjenci, zanim trafią bezpośrednio na oddział w celu planowego leczenia, zostaną poddani testowi w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Pozwoli to na zabezpieczenie znajdujących się już na oddziale osób oraz przesiewowe badanie stanu zdrowia pacjentów oraz wyznaczenie dalszego postępowania.

Anna Raciborska, kierownik Kliniki Onkologii Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka, powiedziała: “Mimo obecnego stanu epidemiologicznego w Polsce, leczenie pacjentów onkologicznych nie może zostać zawieszone. Zależy nam, by kontynuować leczenie, jednocześnie zabezpieczając pacjentów oraz zespół oddziału. Każdy pacjent oraz opiekun zostaną poddani testowi na koronawirusa, dzięki czemu będziemy mieli pewność, że wszyscy pacjenci oraz personel są bezpieczni.

Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka, Tomasz Maciejewski dodał: “W ten sposób ograniczamy przeniesienie koronawirusa bezpośrednio do Kliniki, co ochroni i pacjentów, i personel”.

Pokoje będą wykorzystywane w systemie rotacyjnym – po otrzymaniu wyniku testu pacjent wraz z opiekunem zostaną przyjęci na oddział, co pozwoli na tymczasowe zakwaterowanie kolejnych osób. Co istotne, goście nie będą przebywać w tych samych pokojach. Zanim w danym pokoju zostanie przyjęty kolejny gość, miną trzy dni. W przypadku pozytywnego wyniku testu w kierunku koronawirusa, pokój zostanie zdezynfekowany.

Gheorghe Marian Cristescu, prezes Polskiego Holdingu Hotelowego, podkreślił: “Spółka Polskiego Holdingu Hotelowego od samego początku podejmowała szereg działań, które pomagają wygrać tą nierówną walkę z epidemią. Wokół nas jest wiele osób oraz instytucji, które potrzebują wsparcia, w tym trudnym czasie dlatego tak ważne jest niesienie pomocy gdzie tylko jest to możliwe. Cieszymy się, że chociaż w ten sposób możemy wspierać pacjentów onkologicznych z Instytutu Matki i Dziecka wraz z ich opiekunami, stwarzając im bezpieczne warunki do oczekiwania na wyniki badań. To jest naprawdę ogromna wartość.”

Dorota Kleszczewska, prezes zarządu Fundacji Instytutu Matki i Dziecka, która koordynuje pomoc, skomentowała: “W dzisiejszych czasach niezwykle istotna jest współpraca wielu środowisk biznesowych, mimo trudnej sytuacji, w jakiej znajduje się branża turystyczna, deklaracja pomocy ze strony Polskiego Holdingu Hotelowego przyszła bardzo szybko, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni.”