Fundacja Harmony Hotels zmienia nazwę na Polskie Hotele Niezależne

Pod koniec roku 2021 Rada Hoteli Fundacji Harmony Hotels, wcześniej Polish Prestige Hotels, podjęła decyzję o zmianie nazwy organizacji na Polskie Hotele Niezależne.

Elżbieta Lendo, prezes zarządu Fundacji, powiedziała: „Nowa nazwa zapewni przede wszystkim właściwą komunikację tego, na czym od początku istnienia Fundacji koncentrowaliśmy największą uwagę, podkreśli wiodący cel naszej działalności: wsparcie marketingowe polskich hoteli niezależnych.

W naszej ocenie wskaże również na właściwy przekaz naszej wizji, misji oraz zwróci większą uwagę otoczenia na wartości polskich obiektów hotelowych, które z dumą zrzeszamy i reprezentujemy. Mamy nadzieję, że uzyskana dzięki temu lepsza czytelność działalności Fundacji, pozytywnie wpłynie na podniesienie rangi organizacji i rozwój Grupy, a co za tym idzie, jeszcze skuteczniejszą dbałość o interesy rodzimych obiektów hotelowych i ich cele biznesowe.

Nowa nazwa dostosowana jest również do oferty hoteli członkowskich, zrzeszonych w organizacji, promujących przede wszystkim polską gościnność, w tym lokalną kulturę, historię czy tradycje. Fundacja, uprzedzając zmiany, w swojej wizualizacji zewnętrznej od dawna podkreśla, że jest organizacją co do zasady zrzeszającą polskie hotele niezależne i używa doprecyzowania Polskie Hotele Niezależne, uzupełniając nazwę Harmony Polish Hotels.

Niezmieniona pozostaje nazwa programu lojalnościowego Fundacji: Prestige Club, na tą chwilę nie ma również decyzji o zaniechaniu używania handlowej nazwy Harmony Polish Hotels.