Braki kadrowe, skostniała kategoryzacja i wyzwania związane z ESG. Hotelarze debatowali na forum IGHP

fot. archiwum IGHP

Debaty merytoryczne, hyde park poświęcony kategoryzacji i uroczysta gala z okazji 20-lecia izby – w Warszawie zakończyło się VIII Forum Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Władze organizacji przygotowują branżę do nowych wyzwań i szykują kolejne korzyści dla swoich członków.

VIII Forum IGHP w hotelu Hilton Warsaw City było okazją do podsumowania działalności izby, a także do zaprezentowania planów na przyszłość i rozmów o bieżących problemach branży. Zorganizowano również wieczorną galę, która uczciła 20-lecie działania organizacji. W forum wzięli udział przedstawiciele HOTREC, w tym prezes Alexandros Vassilikos.

„Mimo trudnych warunków, w których przyszło w ostatnich latach działać hotelarzom, udaje się nam utrzymać dynamikę rozwoju izby. Obecnie zrzeszamy 528 członków, w tym 604 hotele, a kolejni są chętni do wstępowania do nas” – mówił prezes IGHP Ireneusz Węgłowski.

Pokrótce omówił sposób, w jaki izba przygotowuje się do zmian zachodzących na rynku i jak zamierza wspierać swoich członków. Wspomniał o utworzonych w ostatnim roku nowych branżowych instytucjach, w które zaangażowane jest IGHP: Radzie Przemysłu Spotkań i Wydarzeń Tugether, a także Fundacji Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego.

Zielona energia i termomodernizacja obiektów

„Przygotowujemy dla członków nowy pakiet korzyści. Jedną z nich będzie umożliwienie hotelom członkowskim używanie wyłącznie zielonej energii. Negocjujemy z dostawcą specjalne stawki i wkrótce przedstawimy państwu ofertę. Negocjujemy też 5 proc. obniżki opłat z tytułu praw autorskich. Może się wydawać, że jest niewiele, ale w wielu przypadkach zsumuje się to na kwotę, która równoważy składkę członkowską w naszej izbie. Wprowadzamy też zniżki w kwocie 100 zł netto na szkolenia. Współpracujemy też z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę by chronić małoletnich w turystyce” – mówił Ireneusz Węgłowski.

IGHP finalizuje też prace nad kodeksem dobrych praktyk RODO. Po miesiącach konsultacji projekt wchodzi w fazę realizacji – gotowy dokument został 13 września złożony do prezesa UODO i czeka na zatwierdzenie.

Największym realizowanym w izbie projektem jest Elena. Dotyczy on pozyskania funduszy unijnych na termomodernizację hoteli członkowskich. „Czeka nas jeszcze dużo uzgodnień zanim w pierwszej połowie 2024 roku ogłosimy wdrożenie tego programu” – zapowiedział Ireneusz Węgłowski.

W merytorycznej części forum IGHP poświęcone było kilku najważniejszym problemom sektora hotelarskiego: rynkowi pracy, kategoryzacji oraz wyzwaniom związanym z ESG (Environmental, Social, Governance).

Kształcenie i praktyki nadal do poprawy

Jak stwierdzili uczestnicy panelu poświęconego sytuacji pracowników i pracodawców w branży hotelarskiej, nadal potrzebne jest zacieśnienie współpracy pomiędzy hotelarzami a szkołami hotelarskimi. Z jednej strony, programy szkół powinny być lepiej dostosowane do realnych potrzeb pracodawców, tak aby ich absolwenci trafiali do zawodu przygotowani, a z drugiej – hotelarze powinni bardziej angażować się w zapewnienie praktykantom dobrych warunków do nauki oraz motywować do tego, by chcieli zdobywać wiedzę i doświadczenie.

„Mamy łatkę branży najgorzej płatnej, a najbardziej wymagającej. Wyzwaniem jest zmiana tego wizerunku – trzeba pokazać, że potrafimy zadbać o pracowników” – mówiła Agnieszka Bucka z Agencji Pracy Tymczasowej MKI-Poland.

Przyszłość nadal należy do człowieka

Jak podkreśliła Izabela Zug z Maxymilian Unique Hotel, w przyszłości obsługa hotelowa zapewniana przez pracowników, może być dodatkowym atutem wyróżniającym dany obiekt na rynku. W świetle gwałtownego rozwoju sztucznej inteligencji i coraz bardziej zaawansowanych projektów cyfrowych, zapewniających gościom obsługę bez udziału żywego człowieka, w przyszłości to właśnie za kontakt osobisty goście mogą być skłonni płacić ekstra. „Czy w hotelach wypoczynkowych chcemy być witani przez sztuczną inteligencję, przez bezosobowego robota? Niekoniecznie, chcemy raczej mieć kontakt z uprzejmym, uśmiechniętym człowiekiem. Dlatego kompetentni pracownicy w naszej branży zawsze będą potrzebni” – przekonywała.

„Całą magią wizyty np. w restauracji jest kontakt z człowiekiem i to, że kelner doradzi, podpowie, obsłuży. Goście chcą rozmawiać z ludźmi, a nie z maszynami i to im przekazywać swoje uwagi dotyczące usług. Ponadto przy większych wydarzeniach nie jest możliwe, aby zastąpić ludzi obsługą automatyzowaną” – podkreślił Przemysław Dziduch z hotelu Havet.

Przygotować branżę do raportowania ESG

Podczas ostatniej z debat na forum IGHP hotelarze próbowali odpowiedzieć na pytanie, czy branża jest przygotowana na wyzwania związane z ESG. Jak podkreślał moderator, Krzysztof Szadurski – wiceprezes IGHP – na skutek wprowadzenia przepisów UE za kilka lat raportowanie związane z wdrażaniem założeń ESG w hotelach może stać się obowiązkowe. Warto więc zawczasu zidentyfikować obszary, w których dane przedsiębiorstwo może zrealizować cele wytyczone przez Rozporządzenie PE i Rady (UE) w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje.

„Nie traktujmy ESG tak, jak kiedyś podchodziło się do ISO, czyli mechanicznie, byle coś zaraportować. Założenia ESG zostały rozpisane na konkretne aspekty, które mają zastosowanie i można je wykorzystywać w swoich hotelach” – przekonywał Krzysztof Szadurski.