Accor utworzył fundusz pomocowy

Fundusz stworzył fundusz pomocowy
Fundusz pomocowy Grupa Accor

Z myślą o wparciu pracowników i właścicieli hoteli w trudnym czasie Grupa Accor stworzyła specjalny fundusz „ALL Heartist Fund”, do którego trafi 25 proc. dywidendy, czyli blisko 70 mln Euro.

Obecnie ponad połowa hoteli należących do sieci Accor na całym świecie jest zamknięta. W związku z globalną pandemią, jako uzupełnienie realizowanych do tej pory działań, Rada Dyrektorów Grupy Accor postanowiła wycofać propozycję wypłaty dywidend w wysokości 280 mln Euro. Po konsultacjach z głównymi akcjonariuszami – JinJiang International, Qatar Investment Authority, Kingdom Holding Company i Harris Associates – Grupa zdecydowała przeznaczyć 25 proc. wspomnianej kwoty (70 mln Euro) na stworzenie „All Heartist Fund”, czyli funduszu specjalnego przeznaczenia powołanego w związku z globalną pandemią COVID-19. Jednocześnie członkowie zarządu Grupy podjęli decyzje o obniżeniu swoich opłat za uczestnictwo o 20 proc. na rzecz powołanego funduszu, z 25 proc. przekazanymi przez Sébastiena Bazin, prezesa i dyrektora generalnego Accor.

Sébastien Bazin, prezes i dyrektor generalny (CEO) Accor, powiedział: “Wartości takie jak gościnność, ochrona oraz opieka nad innymi osobami od zawsze znajdują się w sercu naszych działań. W świetle obecnych wydarzeń oraz znaczącej skali globalnego kryzysu postanowiliśmy w duchu naszych wartości i zobowiązań zadziałać w sposób natychmiastowy. Tym samym pragniemy wyrazić naszą solidarność, a także głęboką wdzięczność wobec wszystkich osób wykazujących się odwagą i bezinteresownością podczas obecnego kryzysu.”

W ramach „ALL Heartist Fund” Grupa Accor, zatrudniająca 300 tys. osób, zobowiązuje się pokryć koszty leczenia choroby COVID-19 pracownikom nieposiadającym ubezpieczenia zdrowotnego. Pomoc otrzymają także będący w trudnej sytuacji finansowej: pracownicy przebywający na tymczasowym zwolnieniu i właściciele hoteli – przy zastrzeżeniu, że każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie. Ponadto Grupa będzie dalej rozwijać i inicjatywy solidarnościowe mające na celu wsparcie pracowników służby zdrowia i organizacji non-profit.

Sébastien Bazin dodał: „Chciałbym podziękować głównym akcjonariuszom Grupy. Bez nich „ALL Heartist Fund” nie byłby możliwy. Chciałbym również złożyć głębokie wyrazy uznania wszystkim zespołom Accor na całym świecie, którzy stawiają czoła obecnemu kryzysowi z godną podziwu odwagą, poświęceniem oraz profesjonalizmem. Ponieważ nasza branża przeżywa ciężkie czasy, musimy podejmować trudne decyzje, jednakże Accor posiadając silny bilans, pozwoli przetrwać obecny kryzys i wyłonić się ze wzmożoną siłą w okresie ożywienia. Jestem w pełni przekonany, iż wkrótce Accor odkryje na nowo drogę do wzrostu.”