UFG uruchamia procedurę zwrotów za odwołane wycieczki do Izraela

fot. Scott Graham /unsplash

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) ogłosił rozpoczęcie procesu zwrotu środków za wycieczki do Izraela, które zostały odwołane z powodu działań wojennych. Zwroty dotyczą wyłącznie imprez turystycznych odwołanych przed rozpoczęciem podróży i obejmują wpłaty za połączenia lotnicze i zakwaterowanie. UFG rozpoczął przyjmowanie wniosków od 12 października, a podróżni oraz organizatorzy turystyki mają 14 dni na złożenie wniosków przez portal TFG.

UFG przyjmuje wnioski o zwroty wpłat za imprezy turystyczne na terytorium Izraela, niezrealizowane z powodu działań wojennych. Od 12 października Fundusz przyjmuje od podróżnych oraz organizatorów turystyki wnioski o zwrot pieniędzy. Ochrona funduszu obejmuje wyłącznie imprezy turystyczne (połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, np. przelotu i noclegu) odwołane przed ich rozpoczęciem. Środki z TFP nie są przeznaczone na zwrot wpłat za inne aktywności turystyczne, takie jak np. przejazd autokarem, koleją czy transport lotniczy.

Jak składać wnioski?

Wnioski można składać tylko i wyłącznie za pośrednictwem portalu TFG od 12 października, ale nie później niż przed upływem 14 dni od powiadomienia przez podróżnego lub organizatora o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej realizowanej na terytorium Izraela. Zwrotom z TFP podlegają wyłącznie wpłaty za imprezy turystyczne realizowane na terytorium Izraela, w odniesieniu do których powiadomienie o odstąpieniu od umowy przez podróżnego lub powiadomienie o rozwiązaniu umowy przez organizatora turystyki nastąpiło
w terminie od 7 do 22 października (zgodnie z komunikatem wydanym przez Ministra Sportu i Turystyki w porozumieniu z Ministrem Finansów).

Zwrot środków będzie możliwy w przypadku złożenia przez organizatora imprezy turystycznej i podróżnego wniosków ze zgodnymi danymi. Weryfikacja danych w złożonych wnioskach nastąpi w ciągu 30 dni od dnia otrzymania późniejszego z tych wniosków. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego, termin ulega przedłużeniu do czterech miesięcy. W terminie 14 dni od dnia pozytywnej weryfikacji, UFG dokonuje wypłaty z TFP na rzecz podróżnych, nie wcześniej jednak niż przed uzyskaniem od organizatora turystyki wpłat, których musi on dokonać wraz ze złożeniem swojego wniosku.

Zwrot środków podróżnym jest możliwy, gdy:

  • podróżny odstąpił od umowy lub organizator turystyki rozwiązał umowę o udział w imprezie turystycznej w bezpośrednim związku z działaniami wojennymi w Izraelu, a powiadomienie o odstąpieniu od umowy lub o rozwiązaniu umowy nastąpiło w terminie od 7 października 2023 r. do 22 października 2023 r. włącznie,
  • organizator turystyki przyjął płatność w formie bezgotówkowej,
  • podróżny nie otrzymał zwrotu wpłaty.