UFG TFZ spłata odroczenie ustawa
Spłaty rat do Turystycznego Funduszu Zwrotów odroczone

Odroczenie spłaty rat do Turystycznego Funduszu Zwrotów oraz pełna elektronizacja deklaracji…