UFG: przed wykupieniem wycieczki warto sprawdzić status prawny organizatora

fot. Jan Vasek /unsplash

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) przestrzega, aby przed wykupieniem wycieczki z biura podróży sprawdzić legalność i wiarygodność organizatora. Odpowiednie zabezpieczenia są kluczowe dla ochrony interesów klientów oraz zapewnienia zwrotu środków w przypadku nieodbycia podróży.

Tegoroczne wyjazdy z biurami podróży cieszą się dużym zainteresowaniem, jednak zanim zdecydujemy się na zakup warto upewnić się, jaką mamy gwarancję, że pieniądze zostaną zwrócone, jeśli np. nie dojdzie do wyjazdu. Aby chronić interesy klientów korzystających z usług firm turystycznych, od kilku lat działa Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP).

Środki zgromadzone w funduszach zabezpieczają interesy finansowe turystów na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych lub odwołania wycieczek w sytuacji wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności (np. pandemia, wojna, trzęsienie ziemi itp.). Jednak, aby zabezpieczenia zadziałały, musi zostać spełnionych kilka warunków.

Jak kupować wczasy, by nie stracić pieniędzy?

Gdy wybieramy ofertę wyjazdu na wakacje, warto nie tylko przyjrzeć się lokalizacji i warunkom podróży, ale też zwrócić uwagę na kwestie formalne. Zacznij od sprawdzenia na stronie TFG, czy biuro podróży działa legalnie.

Wybierz z menu zakładkę „ewidencja”, a następnie kliknij pole „wyszukiwanie”. Dzięki temu będziesz mógł przeszukać bazę Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych liczącą ok. 4,5 tys. firm. Wpisz dokładną nazwę organizatora wycieczki, którą chcesz wykupić i wyświetl szczegóły.

Przeczytaj również dokładnie umowę. Powinna ona dotyczyć: imprezy turystycznej (połączenie co najmniej dwóch różnych usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży, np. przelotu i noclegu) lub powiązanych usług turystycznych (połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych nabytych na potrzeby tej samej podróży, objęte odrębnymi umowami z dostawcami poszczególnych usług, np. gdy przy zakupie biletów lotniczych u danego przedsiębiorcy, proponuje on klientowi także wynajem auta lub rezerwację noclegów u innego przedsiębiorcy).

Zadbaj o ubezpieczenie

Wakacyjne podróże nie zawsze przebiegają zgodnie z planem. Czasami może zdarzyć się np. wypadek, choroba lub utrata bagażu. Warto się zabezpieczyć na taką okoliczność, przynajmniej od strony finansowej.

Jeśli wyjeżdżamy do kraju, w którym możemy liczyć na bezpłatne leczenie z kartą EKUZ, nie zapomnijmy wyrobić jej przed wyjazdem i zabrać ze sobą w podróż. Sprawdźmy, jakie warunki i jakie sumy gwarancyjne otrzymujmy w ramach ubezpieczenia NNW wykupionego razem z wycieczką (w przypadku wyjazdów zagranicznych z biurem podróży jest ono obowiązkowe).

Warto również pomyśleć o wykupieniu dodatkowego ubezpieczenia turystycznego. Koszty wyjazdu jednej osoby na tydzień za granicę, na przykład do popularnych od lat wakacyjnych destynacji, sięgają kilku czy kilkunastu tysięcy złotych. Tymczasem ubezpieczenie podróżne z wysoką sumą ubezpieczenia i rozbudowanymi opcjami to wydatek z reguły nieprzekraczający kwoty kilkuset złotych. Warto również pomyśleć o ubezpieczeniu na wypadek konieczności rezygnacji z podróży lub jej przerwania.

Jak działa system ochrony podróżnych?

Organizatorzy imprez turystycznych i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych co do zasady muszą posiadać obowiązkowe zabezpieczenie (np. gwarancję ubezpieczeniową) na wypadek niewypłacalności – jest to tzw. I filar. To właśnie środki z tego zabezpieczenia wykorzystuje się w pierwszej kolejności, aby zaspokoić roszczenia klientów niewypłacalnego biura podróży. Dotyczy to np. sytuacji, gdy trzeba ich sprowadzić do kraju lub zwrócić pieniądze za opłacone wycieczki, które się nie odbyły.

Mogą się jednak zdarzać i zdarzały w przeszłości takie sytuacje, gdy środki z obowiązkowego zabezpieczenia nie wystarczyły na zaspokojenie wszystkich roszczeń. W rezultacie część klientów zostawała bez wakacji i bez pieniędzy. Aby wyeliminować to ryzyko, w 2016 roku utworzono Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, który stanowi tzw. II filar systemu ochrony podróżnych.

Jeśli organizator imprezy turystycznej ogłosi niewypłacalność i nie zapewni swoim klientom opłaconych świadczeń (pobyt i powrót do kraju), należy skontaktować się z Urzędem Marszałkowskim województwa, w którym siedzibę ma dane biuro podróży. To właśnie marszałek organizuje podróżnym powrót do Polski i uruchamia na ten cel zabezpieczenie z I filaru, i w razie potrzeby również z II filaru.

Aby otrzymać zwrot pieniędzy za niewykorzystany wyjazd lub jego część, należy złożyć wniosek do firmy, która udzieliła zabezpieczenia w I filarze. Jeśli zabezpieczenie okaże się niewystarczające, by zaspokoić wszystkie roszczenia, firma przekaże dokumentację do UFG, zaś Fundusz wypłaci pozostałe kwoty z TFG.

Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP) stanowi z kolei wsparcie dla branży i podróżnych, gdyby doszło do konieczności masowego odwoływania wycieczek w sytuacji wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności. Środki TFP to pomoc zwrotna dla biur podróży, dzięki której będą mogły w takiej sytuacji sprawnie oddać swoim klientom pieniądze za odwołane wycieczki.