UFG: przed wykupieniem imprezy turystycznej warto sprawdzić jej organizatora

Na stronie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego tfg.ufg.pl można bezpłatnie i bez konieczności logowania się znaleźć informacje na temat przedsiębiorców turystycznych. Przede wszystkim sprawdzimy w ten sposób, czy wybrana przez nas firma posiada wymagany prawem wpis do rejestru oraz zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności.

Wyjazdy na zorganizowane wycieczki cieszą się dużym zainteresowaniem. Taki wyjazd najczęściej jednak trzeba opłacić przynajmniej kilka tygodni, a niekiedy nawet miesięcy wcześniej. Warto upewnić się, jaką mamy gwarancję, że te pieniądze do nas wrócą, jeśli np. do podróży nie dojdzie.

Jak sprawdzić biuro podróży w portalu TFG?

Należy wejść na stronę tfg.ufg.pl, wybrać z menu zakładkę „Ewidencja”, a następnie kliknąć opcję „Wyszukiwanie”.

 

Firmę można wyszukać w ewidencji po różnych danych, np. po nazwie lub NIP-ie. Jeśli wyszukujemy firmę po nazwie, to należy podać nazwę rejestrową (znajdziemy ją np. w umowie), która może się różnić od marki handlowej. To samo odnosi się do miejscowości – należy wpisać tę, w której firma jest zarejestrowana. Jeśli nie mamy tej informacji, możemy nic nie wpisywać. Wystarczy wypełnić jedno pole, by system wyświetlił wyniki pasujące do wyszukiwanych danych.

Gdy wyświetlimy szczegóły wpisu na temat wybranej firmy, warto zwrócić uwagę na:

  • status działalności (powinna być aktywna),
  • zabezpieczenia finansowe (bardzo ważne: wskazany w tej części zakres działalności terytorialnej przedsiębiorcy powinien obejmować wybrany przez nas kierunek podróży).

Brak firmy w ewidencji TFG – co to może oznaczać?

Co w sytuacji, gdy nie znaleźliśmy danej firmy w ewidencji dostępnej w portalu TFG? Może to oznaczać, że np. źle wpisaliśmy jej dane. Warto to sprawdzić, ale jeśli nie popełniliśmy żadnego błędu, to niewątpliwie brak wpisu powinien wzbudzić naszą czujność.

Sytuacje, w których organizator imprezy turystycznej nie musi mieć wpisu do rejestru i zabezpieczeń finansowych, są dość rzadkie i precyzyjnie wskazane w obowiązujących przepisach. Dotyczy to imprez turystycznych organizowanych okazjonalnie, na zasadach niezarobkowych i wyłącznie ograniczonej grupie podróżnych (np. dla znajomych) oraz imprez turystycznych trwających krócej niż 24 godziny i nieobejmujących noclegu, a także imprez nabywanych na podstawie umowy generalnej o organizowanie podróży służbowych.

Aby uniknąć wątpliwości, doprecyzujmy, że wpis muszą posiadać organizatorzy turystyki, a także przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych (np. lot i nocleg kupowane jako oddzielne usługi i objęte odrębnymi umowami z ich dostawcami). Nie muszą go natomiast posiadać agenci turystyczni pośredniczący w sprzedaży ofert organizatorów turystyki (uwaga: w ewidencji należy sprawdzić organizatora, a nie agenta).

Warto wiedzieć, że w portalu TFG możemy sprawdzić także, czy wybrany przedsiębiorca nie jest objęty zakazem wykonywania działalności turystycznej bądź nie toczy się wobec niego postępowanie w sprawie wykreślenia z rejestru. Możemy również zweryfikować, czy przedsiębiorca nie złożył oświadczenia o niewypłacalności (lub czy wobec niego marszałek województwa nie wystąpił o wypłatę środków z zabezpieczeń finansowych bez uzyskania tego oświadczenia).

„Warto sprawdzić organizatora imprezy turystycznej, zanim jeszcze podpiszemy umowę i wyjedziemy na wczasy czy wycieczkę. W dobrze pojętym interesie podróżnych leży korzystanie z usług ewidencjonowanych organizatorów imprez turystycznych, bo tylko wówczas objęci są ochroną wymaganych prawem zabezpieczeń” – mówi Małgorzata Ślepowrońska, prezes zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, zarządzającego funduszami turystycznymi – TFG i TFP.

Przed wyjazdem – ważne rady

Co jeszcze, poza sprawdzeniem organizatora w ewidencji TFG, warto zrobić przed podjęciem decyzji o zakupie wycieczki, a także przed samym wyjazdem?

  • Przeczytaj dokładnie umowę

Powinna ona dotyczyć: imprezy turystycznej (impreza turystyczna to połączenie co najmniej dwóch różnych usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży, np. przelotu i noclegu) lub powiązanych usług turystycznych (połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych nabytych na potrzeby tej samej podróży, np. gdy przy zakupie biletów lotniczych u danego przedsiębiorcy, proponuje on klientowi także wynajem auta lub rezerwację noclegów u innego przedsiębiorcy).

W ofercie i umowie powinno być też jasno napisane, że cena zawiera składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP). Trzeba pamiętać, że TFG i TFP nie zabezpieczają interesów osób, które samodzielnie organizują wyjazdy, np. rezerwują tylko hotel z dojazdem na własną rękę albo kupują oddzielnie bilety lotnicze, oddzielnie noclegi itp.

  • Zadbaj o odpowiednie ubezpieczenie

Jeśli wyjeżdżamy do kraju, w którym możemy liczyć na bezpłatne leczenie z kartą EKUZ, nie zapomnijmy wyrobić jej przed wyjazdem i zabrać ze sobą w podróż. Sprawdźmy, jakie warunki i jakie sumy gwarancyjne otrzymujemy w ramach ubezpieczenia NNW wykupionego razem z wycieczką (w przypadku wyjazdów zagranicznych z biurem podróży jest ono obowiązkowe).  Warto rozważyć też wykupienie dodatkowego ubezpieczenia turystycznego. To zaledwie ułamek ceny całej wycieczki i naprawdę znikomy koszt przy tych, jakie mogą nas czekać, gdy na wyjeździe przydarzy nam się wypadek lub poważna choroba.  Warto również pomyśleć o ubezpieczeniu na wypadek konieczności rezygnacji z podróży (zwłaszcza jeśli rezerwujemy wyjazd z dużym wyprzedzeniem) lub jej przerwania.

W jakich sytuacjach TFG i TFP wypłacają pieniądze?

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) stanowi dodatkowe zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności przedsiębiorstw turystycznych. Zgodnie z przepisami, firmy te muszą posiadać własne zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności (gwarancja ubezpieczeniowa, bankowa albo ubezpieczenie organizatora) – jest to tzw. I filar. Jednak czasami środki te mogą okazać się niewystarczające, by pokryć wszystkie koszty, tj. sprowadzenia do kraju podróżnych przebywających zagranicą i zwrócenia pieniędzy za opłacone, a niewykorzystane świadczenia. Wówczas turyści otrzymują zwrot wpłaconych pieniędzy właśnie z TFG.

Ważna informacja w sytuacji niewypłacalności biura podróży: Jeśli organizator naszej imprezy turystycznej ogłosi niewypłacalność i nie zapewni swoim klientom opłaconych świadczeń (pobyt i powrót do kraju), w pierwszej kolejności należy skontaktować się z Urzędem Marszałkowskim województwa, w którym siedzibę ma dane biuro podróży. To właśnie marszałek organizuje podróżnym powrót do Polski i uruchamia na ten cel zabezpieczenie z I filaru, i w razie potrzeby również z II filaru (TFG). Aby otrzymać zwrot pieniędzy za niewykorzystany wyjazd lub jego część, należy złożyć wniosek do firmy, która udzieliła zabezpieczenia w I filarze. Jeśli zabezpieczenie okaże się niewystarczające, firma przekaże dokumentacje do Funduszu, a ten wypłaci pozostałe kwoty.

Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP) stanowi z kolei wsparcie dla branży i podróżnych, gdyby doszło do konieczności masowego odwoływania wycieczek w sytuacji wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności. Środki TFP to pomoc zwrotna dla biur podróży, dzięki której będą mogły w takiej sytuacji sprawnie oddać swoim klientom pieniądze za odwołane wycieczki.