Spłaty rat do Turystycznego Funduszu Zwrotów odroczone

UFG TFZ spłata odroczenie ustawa
fot. Ewa Czetwertynska / Pixabay

Odroczenie spłaty rat do Turystycznego Funduszu Zwrotów oraz pełna elektronizacja deklaracji dotyczących składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy – to zmiany w przepisach, które wkrótce zaczną obowiązywać organizatorów turystyki.

26 października 2022 roku zostały opublikowane zmiany w istotnych dla branży turystycznej ustawach. Pierwszą z nich jest zmiana terminu spłaty pierwszej raty kwoty wsparcia uzyskanej z Turystycznego Funduszu Zwrotów (TFZ). Termin został przesunięty z 31 grudnia 2021 roku na 31 grudnia 2022 roku, zaś kolejne raty mają być spłacane do 21. dnia każdego kolejnego miesiąca, począwszy od stycznia 2023 roku.

Należy podkreślić, że zmiana terminu nie dotyczy wszystkich organizatorów turystyki, lecz tylko tych, których działalność została najbardziej dotknięta skutkami pandemii COVID-19. Odroczenie terminu spłaty pierwszej raty do TFZ przysługuje tym organizatorom, których liczba klientów w okresie styczeń-grudzień 2021 wyniosła 40 proc. lub mniej w porównaniu z okresem styczeń-grudzień 2019.

“Przedsiębiorcom spełniającym te kryteria wygenerowany zostanie nowy harmonogram spłaty. Terminy zostaną przesunięte zgodnie z nowymi wytycznymi. Odsetki naliczone w związku z nieterminową spłatą rat w ramach dotychczas obowiązujących przepisów będą podlegały anulowaniu, a uiszczone do tej pory wpłaty zostaną w całości zaliczone na poczet spłaty rat zgodnie z nowym harmonogramem” – informuje Marek Niechciał, członek zarządu Ubezpieczeniowego Fundusz Gwarancyjnego odpowiedzialny za obszar turystyki.

Przypomnijmy, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) obsługiwał wypłaty w ramach Turystycznego Funduszu Zwrotów, które stanowiły zwrotną pomoc ze środków publicznych udzieloną organizatorom turystyki w związku z odwołaniem imprez z powodu pandemii. Wartość wypłat z TFZ wyniosła w sumie ponad 226 mln zł.

Kolejną zmianą wprowadzoną na mocy opublikowanej 26 października 2022 roku ustawy jest ujednolicenie sposobu składania deklaracji dotyczących składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP). Są to dwa fundusze obsługiwane przez UFG, których celem jest ochrona środków wpłacanych przez klientów przedsiębiorców turystycznych. TFG stanowi ochronę na wypadek niewypłacalności organizatora, zaś TFP – na wypadek odwołania imprezy turystycznej z powodu nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń (np. wybuchu wojny). Do tej pory deklaracje na TFG mogły być składane papierowo lub elektronicznie, zaś na TFP – wyłącznie elektronicznie. Po wejściu w życie nowych przepisów (14 dni od daty opublikowania ustawy, tj. od 10 listopada 2022 roku) zarówno deklaracje na TFG, jak i TFP będzie można składać wyłącznie elektronicznie.

“Pełna elektronizacja sposobu składania deklaracji TFG i TFP spowoduje, że cała procedura będzie dużo szybsza, łatwiejsza i tańsza w porównaniu do deklaracji papierowych” – podkreśla Marek Niechciał.

“Jednocześnie przypominamy, że wszyscy zarejestrowani organizatorzy turystyki mają obowiązek składać
co miesiąc deklaracje TFG i TFP, nawet jeśli nie pozyskali żadnego klienta i nie odprowadzają składek. Należy wówczas złożyć deklarację o wartości 0 zł” – dodaje.

Aby skorzystać z możliwości elektronicznego składania deklaracji przez portal TFG, należy założyć
na portalu konto przedsiębiorcy turystycznego przy użyciu danych do rejestracji otrzymanych od TFG w liście powitalnym. W przypadku braku danych należy skontaktować się z Funduszem.