Turystyka pielgrzymkowa i kulturowa we Francji promowana wśród polskich biur podróży

Turystyka po długim okresie niepewności stara się powoli wracać do normalnego funkcjonowania. Kolejną okazją do spotkania i porozmawiania z polskimi touroperatorami oraz biurami podróży, a także do wymiany doświadczeń były warsztaty zorganizowane przez Stowarzyszenia Miast Sanktuaryjnych we Francji.

„To pierwsze nasze warsztaty po pandemii. Ostatnie wydarzenie w Warszawie miało miejsce w 2019 roku. Stowarzyszenie stara się być obecne w Polsce od kilku lat, ale czas pandemii niestety wszystko zmienił. Dlatego ważne jest dla nas odnowienie kontaktów z polskimi biurami podróży z nadzieją, że ruch turystyczny, w tym także pielgrzymkowy, wróci do normalności” – mówi Piotr Rak, przedstawiciel Stowarzyszenia Miast Sanktuaryjnych we Francji.

Współpraca instytucji turystycznych i kościelnych

Celem stowarzyszenia jest wspólne przyjmowanie turystów i pielgrzymów, którzy przybywają do popularnych miast i sanktuariów. Aby skutecznie poznać oczekiwania zarówno turystów, jak i pielgrzymów instytucje turystyczne oraz kościelne rozpoczęły wspólne działania. Sieć stowarzyszenia obejmuje już całą Francję. Pośród 20 destynacji turystyki religijnej i kulturowej znajdują się miejsca o szczególnym znaczeniu dla historii i dziedzictwa, w tym zabytki wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Przeważnie są one położone na ważnych szlakach pielgrzymkowych, takich jak np. Drogi Jakubowe, słynne ośrodki kultu maryjnego lub związane z życiem i działalnością świętych.

Stowarzyszenie Miast Sanktuaryjnych we Francji stara się odpowiadać na potrzeby polskich organizatorów turystyki i pomóc przy opracowywaniu oferty, a także przygotowywaniu podroży, poprzez bezpośredni kontakt z poszczególnymi biurami obsługi turystycznej.

Popularność turystyki pielgrzymkowej

„Turystyka pielgrzymkowa jest popularna w naszym kraju. Jednym z celów stowarzyszenia jest promocja nie tylko turystyki pielgrzymkowej w ścisłym znaczeniu, ale również otwieranie się na inne atrakcje np. na miasta sanktuaryjne. W danym mieście, gdzie jest sanktuarium, obok przeważnie znajduje się jakiś zabytek. Można uprawiać dzięki temu równocześnie inne formy turystyki, czyli jest to takie wejście do danego miasta od strony religijnej” – dodaje Piotr Rak.

Stowarzyszenie obecnie skupia dwadzieścia ośrodków, w tym między innymi Sanktuarium rodzin, Sanktuarium Świętej Rodziny i Świętego Józefa, Sanktuarium Czarnej Madonny i św. Amadoura czy Sanktuarium św. Teresy od Dzieciątka Jezus.