Test przed przylotem do Polski zamiast kwarantanny po przylocie

Testy przed przylotem do Polski
Samolot w barwach PLL LOT/fot. archiwum PLL LOT

Dzisiejsze Rozporządzenie Rady Ministrów sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii znosi obowiązkową 10-dniowa kwarantannę dla osób przekraczających granicę Polskie. Wprowadza jednak obowiązek wykazania się negatywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa wykonanego w ciągu 48 godzin przed wylotem do Polski.

Przypomnijmy że od 28 grudnia obowiązywało Rozporządzenie z 21 grudnia 2020 roku, które przewidywało m.in 10-dniową kwarantannę od 28 grudnia do 17 stycznia dla przekraczających granicę Polski. Dotyczyło to wszystkich środków transportu zbiorowego: pociągów, autobusów i samolotów. Wyjątkiem były osoby zaszczepione i ozdrowieńcy.

Kwarantanną byli podróżujący transportem zbiorowym: samolotami, pociągami, pojazdami mogącymi przewieźć więcej niż 7 osób i 9 osób zarobkowo.

Branża turystyczna postulowała zniesienie kwarantanny i zastąpienie jej testami wykonywanymi po przylocie do Polski. 

Od 28 grudnia kwarantanna dla przyjeżdżających do Polski. Szczepieni i ozdrowieńcy zwolnieni