Tarcza finansowa PFR 1.0 umorzona dla firm turystycznych

umorzona PFR
fot. piviso / Pixabay

Przedsiębiorcom turystycznym, którzy zachowali ciągłość działalności, przysługiwać będzie całościowe umorzenie subwencji otrzymanej w ramach „tarczy finansowej” 1.0. Zaktualizowano regulamin programu – jego nowa wersja ma obowiązywać od 28 kwietnia.

Aby otrzymać całkowite umorzenie spłaty subwencji uzyskanej z PFR w ramach pierwszej „tarczy finansowej”, przedsiębiorcy muszą spełnić dwa warunki oraz prowadzić działalność pod jednym z wymienionych w nowym regulaminie kodów PKD. Firmy z branży turystycznej zostały w nim uwzględnione. Umorzenie przysługiwać ma: hotelarzom i obiektom noclegowym, pilotom i przewodnikom, agentom turystycznym, pośrednikom i touroperatorom. Kod PKD nie musi być przeważający.

Utrzymałeś firmę, dostaniesz umorzenie

Umorzenie całości subwencji przysługiwać będzie firmom, które nie zaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej (w tym nie zawiesiły prowadzenia działalności gospodarczej), nie otworzyły likwidacji lub postępowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego. Warunek muszą spełniać w każdym czasie od daty przyznania subwencji do daty wydania decyzji określającej kwotę subwencji finansowej podlegającą zwrotowi.

Umorzenie przysługiwać będzie mikro-firmom, a także przedsiębiorcom małym i średnim. W poprzedniej wersji regulaminu jednym z warunków umorzenia subwencji było utrzymanie zatrudnienia na określonym poziomie.

Spadek przychodów jak przy tarczy 2.0

Drugim warunkiem umorzenia jest to, aby firmy odnotowały co najmniej 30 proc. spadek przychodów ze sprzedaży alternatywnie:

  • w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 kwietnia 2019 r.
    do 31 grudnia 2019 r. lub
  • w okresie od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. firmy te nie mogły dodatkowo posiadać statusu przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Pomocowego.

Rozliczenie po roku od wpłaty

Czas rozliczenia „tarczy finansowej 1.0” zbliża się – jest uzależniony od daty otrzymania subwencji. Oświadczenie o rozliczeniu subwencji finansowej należy złożyć nie wcześniej niż pierwszego dnia po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia jej wypłacenia oraz nie później niż w terminie 10 dni roboczych od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia jej wypłacenia.

SOIT: 95 proc. firm MICE bez pomocy z PFR

Marzena Markowska

Redaktorka Naczelna portalu WaszaTurystyka.pl


POWIĄZANE WPISY

Privacy Preference Center