Rząd nie planuje pobierać podatku dochodowego od umorzonej subwencji z PFR

podatku-dochodowego-umorzonej-pfr
fot. Chiara Daneluzzi

Rząd poinformował Brukselę, że zamierza umorzyć podatek dochodowy od umorzonej kwoty subwencji z PFR. Informacja tę zawarta została w Aktualizacji Programu Konwergencji, dokumentu, w którym państwa członkowskie raportują m.in. plany dotyczące polityki fiskalnej i gospodarczej.

Jeszcze do niedawna nie było jasne, czy kwota umorzonej subwencji z PFR będzie podstawą do opodatkowania podatkiem dochodowym. O tym, że rząd podjął decyzję w tej sprawie – na korzyść przedsiębiorców – dowiadujemy się z opublikowanej 30 kwietnia Aktualizacji Programu Konwergencji.

„Ponadto na dochody podatkowe wpływać będzie planowane zwolnienie od podatków (PIT, CIT) umorzenia subwencji z PFR” – czytamy w dokumencie.

„Umorzenie subwencji dla podatników – finansowanych z PFR – stanowi dla podatnika/przedsiębiorcy przysporzenie, tj. dodatkowy element podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Z tego powodu planowane zaniechanie poboru podatku od wartości umorzonych zobowiązań z tytułu subwencji finansowej generuje, w stosunku do obecnych zasad podatkowych, ujemny skutek budżetowy względem sytuacji, kiedy kwota umorzenia wliczana byłaby do podstawy opodatkowania.”

W programie konwergencji rządy państw UE obowiązkowo informują Brukselę o tym, jakie przewidują działania i scenariusze w finansach publicznych na kolejne lata. Coroczna aktualizacja programu konwergencji zawiera prognozę kształtowania się podstawowych zmiennych makroekonomicznych i fiskalnych na kolejne trzy lata, prezentuje główne cele polityki gospodarczej rządu i działania służące ich realizacji.

Tarcza finansowa PFR 1.0 umorzona dla firm turystycznych