Sebastian Nasiłowski przewodniczącym zespołu ds turystyki przy Rzeczniku MŚP

Dzisiaj odbyło się pierwsze spotkanie zespołu ds turystyki przy Rzeczniku Małych i Średnich…


MM
Produkt w pakiecie to przyszłość turystyki krajowej?

Wysoka jakość usług, konkurująca poziomem z produktami zagranicznymi oraz dostosowanie pakietu do…


archiwum Tourist Polska
Turystyka krajowa gratką dla agentów

Na sprzedaży wycieczek krajowych zarabia się nie mniejsze prowizje niż na wyjazdach zagranicznych.…


AG
Nasiłowscy rządzą w PIT

Iwona Nasiłowska została dyrektorem biura wykonawczego Polskiej Izby Turystyki. Zastąpiła ona Beatę…


AG
Sebastian Nasiłowski skarbnikiem PIT

Nowym skarbnikiem Polskiej Izby Turystyki został członek rady Naczelnej PIT, Sebastian Nasiłowski.…