Grochowski i Nasiłowski odznaczeni Krzyżami Zasługi

Odznaczeni, wśród nich Grochowski i Nasiłowski/fot. Artur Radecki/archiwum Kancelarii Prezydenta

Podczas obchodów Dnia Przedsiębiorcy w Białymstoku Krzyże Zasługi nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę otrzymali dwaj przedstawiciele branży turystycznej: Władysław Grochowski, prezes Grupy Arche oraz Sebastian Nasiłowski, prezes Tourist Polska.

Podczas obchodów Dnia Przedsiębiorcy w Białymstoku, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Minister Andrzej Dera wręczył, nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, ordery i odznaczenia zasłużonym przedsiębiorcom.

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski został odznaczony Władysław Grochowski, prezes zarządu Grupy Arche.
Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczony został Sebastian Nasiłowski – Skarbnik Polskiej Izby Turystyki, Przewodniczący Zespołu Roboczego ds. Turystyki, Przemysłu Spotkań i Czasu Wolnego Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MiSP, Członek Rady Polskiej Organizacji Turystycznej, Właściciel Biura Podroży Tourist Polska oraz serwisu noclegowego Lulubeds.pl.

Sebastian Nasiłowski i Andrzej Dera/fot. Artur Radecki/archiwum Kancelarii Prezydenta

Na liście najbardziej wpływowych osób w polskiej turystyce w roku 2021, Władysław Grochowski zajął 24 pozycję, Sebastian Nasiłowski – 64.

Krzyż Zasługi ustanowiony w 1923 r. nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom.

Prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników obchodów Dnia Przedsiębiorcy, napisał m.in.: „Cieszę się, że już po raz trzeci z inicjatywy Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw obchodzone jest święto tej ważnej grupy zawodowej. Warto podkreślić, że małe i średnie firmy odpowiadają już niemal za połowę polskiego PKB, a udział ten stale rośnie. W sektorze tym pracuje ponad sześć i pół miliona osób. To liczby, które mówią same za siebie. Przedsiębiorczość jest kołem zamachowym polskiej gospodarki, źródłem naszych gospodarczych sukcesów i jednym z fundamentów rozwoju.
Nie bez znaczenia jest fakt, że małe i średnie przedsiębiorstwa to często firmy rodzinne, to odpowiedź na potrzeby lokalnych społeczności, to nie tylko działalność biznesowa, ale przede wszystkim relacje. To wreszcie z firm rodzinnych, z małych i średnich przedsiębiorstw, wywodzą się silne polskie marki i polski kapitał.