Sebastian Nasiłowski przewodniczącym zespołu ds turystyki przy Rzeczniku MŚP

Sebastian Nasiłowski i Iwona Nasiłowska/fot. AG

Dzisiaj odbyło się pierwsze spotkanie zespołu ds turystyki przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Uczestniczyło w nim siedmioro przedstawicieli izb i samorządów turystycznych oraz reprezentant Biura Rzecznika – Mikołaj Kruczyński. Przewodniczącym zespołu został wybrany Sebastian Nasiłowski, prezes Tourist Polska, reprezentujący Polską Izbę Turystyki.

Pierwsze spotkanie miało charakter roboczy, zaplanowano już dwa kolejne, podczas których omawiane będą konkretne problemy. Na pierwszym ze spotkań, 9 marca uczestnicy pochylą się nad problemami podatków I VAT marży. Jak przyznał Sebastian Nasiłowski, do prac zespołu zaproszona będzie również Justyna Zając- Wysocka.

Drugim w kolejności problemem, którym zajmie się zespół będzie nowy regulamin Muzeum Auschwitz-Birkenau, który wchodzi w życie od 1 kwietnia tego roku.

W pierwszym spotkaniu brali udział reprezentanci branży, zarówno izb turystycznych, jak I samorządów turystycznych. Przewodniczący zespoły podkreślił, że każdy , kto będzie chciał, będzie mógł uczestniczyć w pracach zespołu. Celem jest, by w zespole znalazło się jak najwięcej podmiotów