Sukces III Forum Promocji Turystycznej

archiwum UM Wrocław

Pierwsze konsultacje w sprawie nowej ustawy o POT – w maju i czerwcu: tego między innymi dowiedzieli się uczestniczy III Forum Promocji Turystycznej, które odbyło się w czwartek we Wrocławiu.

W trzeciej edycji Forum Promocji Turystycznej, której organizatorem była redakcja portalu WaszaTurystyka.pl, wzięło udział około 100 uczestników. Mieli oni okazję wysłuchać prelekcji i wziąć udział w debacie na temat nowej ustawy o POT. Byli też świadkami trzech pojedynków Ekspertów.

Duże emocje wśród dyskutantów wzbudził przede wszystkim poruszany wielokrotnie problem braku spójnego systemu zarządzania promocją turystyki w Polsce. Diagnozowano sytuację, proponowano różne rozwiązania, rozważano możliwe modele, przytaczano przykłady zagraniczne.

Ważnym punktem Forum była debata z udziałem Marcina Mączyńskiego (sekretarza generalnego Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego), Marka Migdala (prezesa Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej), Macieja Knyrka (dyrektora AC Hotel by Marriott we Wrocławiu) i Wioli Samborskiej (dyrektorki Biura Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Jednym z uczestników forum był , główny specjalista ds. legislacji w departamencie turystyki MSiT, Sławomir Skrzydlewski. Zapytany przez redakcję o stan prac na nową ustawą o Polskiej Organizacji turystycznej, zapowiedział, że pre-konsultacje z branża turystyczną odbędą się jeszcze w maju i czerwcu, konsultacje projektu – jesienią, a sama ustawa zostanie skierowana do Sejmu do końca tego roku.

Szczegółowe relacje z Forum już od poniedziałku na portalu WaszaTurystyka.pl