Traktujmy turystykę poważnie

Rozwój turystyki potrzebuje wsparcia za pomocą spójnego systemu zarządzania i adekwatnych narzędzi…


RM
Jak wypaczono ideę POT

Gdy 18 lat temu napisano ustawę o POT, było to jedno z najbardziej nowatorskich rozwiązań w…


Rafał Marek
„Tezy Fedyka”, czyli jak naprawić promocję turystyczną

Większa elastyczność, wyeliminowanie dublowania działań i wyraźne określenie wskaźników oraz…


archiwum UM Wrocław
Sukces III Forum Promocji Turystycznej

Pierwsze konsultacje w sprawie nowej ustawy o POT – w maju i czerwcu: tego między innymi…


archiwum prywatne
Co ma piernik do turystyki?

Jednym z gości III Forum Promocji Turystycznej będzie Andrzej Olszewski, twórca Żywego Muzeum…


Czego potrzebuje promocja turystyczna Warszawy?

O tym, jak zorganizowana jest promocja turystyki w Warszawie i jak wygląda współpraca z branżą…


Drezno i Kraina Łaby promują się wspólnie

Drezno i Kraina Łaby, to nowy region turystyczny Niemiec. Jak region będzie się promował opowie…