Start konkursu Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego 2021

fot. archiwum LROT

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna 5 sierpnia 2021 ogłosiła nabór kandydatur do XVIII edycji konkursu „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego 2021”. Jest to regionalny etap ogólnopolskiego konkursu „Najlepszy Produkt Turystyczny” organizowanego przez Polską Organizację Turystyczną.

Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych, a także podnoszenie jakości i konkurencyjności oferty turystycznej poprzez kreowanie produktów, które nie tylko wyróżniają się atrakcyjnością turystyczną, ale także są nowatorskie i przyjazne turystom. Zgłoszone propozycje zostaną poddane ocenie Kapituły, do której zaproszeni zostaną eksperci z zakresu promocji i turystyki, oraz Internautów w Głosowaniu Internautów, które zostanie ogłoszone na Facebooku.

W ramach Konkursu przyjmowane są zgłoszenia dotyczące produktu turystycznego, zgodne z przyjętą przez Organizatora definicją pojęcia „produktu turystycznego”:

– Produkt turystyczny – Wydarzenie cykliczne – charakteryzuje się dużą spójnością tematyczną, organizacyjną oraz konkretnym umiejscowieniem w czasie i przestrzeni.

– Produkt turystyczny – Pakiet usług turystycznych – Impreza turystyczna – składa się z kilku usług lub usług i dóbr materialnych (rzeczy) oferowanych przez organizatorów turystyki.

– Produkt turystyczny – Obiekt – charakteryzuje się występowaniem jednej głównej atrakcji (usługi) i dodatkowo kilku usług towarzyszących skupionych w jednym miejscu (obiekcie) mający z punktu widzenia kartograficznego charakter punktowy.

– Produkt turystyczny – Szlak – składa się z wielu miejsc lub obiektów związanych z pewną nadrzędną ideą, połączonych ze sobą wytyczoną, zwykle oznakowaną trasą.

– Produkt turystyczny – Miejsce – obszar – wewnętrznie złożony zbiór elementów wyróżnionych ze względu na swoją konkretną lokalizację w przestrzeni, charakteryzującą się walorami turystycznymi.

Kapituła powołana przez zarząd LROT dokonuje oceny otrzymanych zgłoszeń i wskazuje 3 produkty z całego regionu do udziału w ogólnopolskim konkursie na „Najlepszy produkt turystyczny – CERTYFIKAT Polskiej Organizacji Turystycznej”, prowadzonego przez POT, w tym jeden z nich do rankingu internetowego.

LROT może zgłosić do udziału w ogólnopolskim etapie konkursu na „Najlepszy produkt turystyczny – CERTYFIKAT Polskiej Organizacji Turystycznej” 1 produkt turystyczny w kategorii Certyfikat Specjalny, przyznawany produktowi, który posiada niezwykły potencjał, jest mało znany i istnieje na rynku nie dłużej niż dwa lata (licząc od daty udostępnienia produktu turystom). Twórcy takiego produktu powinni wykazać się oryginalnością i kreatywnością.

LROT przeprowadzi głosowanie internautów na „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego ‘2021”, który odbędzie się na odrębnych zasadach.

Do etapu ogólnopolskiego, LROT wybiera i przesyła zgłoszenie jednego kandydata do miana Złotego Certyfikatu POT.

Wybór jest dokonywany spośród dotychczasowych laureatów Certyfikatu POT według następujących zasad:

– Złoty Certyfikat POT będzie mógł uzyskać tylko ten produkt turystyczny, który otrzymał w latach ubiegłych Certyfikat POT i następnie twórczo rozwinął swoją działalność,

– Złoty Certyfikat POT może być przyznany produktowi nie wcześniej niż po upływie 3 lat od daty otrzymania Certyfikatu POT,

Wszystkie produkty turystyczne w konkursie ogólnopolskim „Najlepszy Produkt Turystyczny” wyróżnione Certyfikatem POT (w tym Certyfikat Internautów) zostaną włączone w wybrane działania promocyjne prowadzone przez POT w szczególności na rynku krajowym.

Termin przyjmowania zgłoszeń przez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną upływa 7 września.

Patronem medialnym konkursu jest portal WaszaTurystyka.pl

Lubelskie zaprasza na Roztocze na Festiwal Turystyki Rowerowej