Spadek prawie o połowę. GUS podał dane o noclegach w Polsce w 2020 roku

Grand Hotel w Sopocie, widok z molo
Grand Hotel w Sopocie, widok z molo / fot. MM

W 2020 roku z turystycznych obiektów noclegowych w Polsce posiadających 10 lub więcej miejsc skorzystało 17,9 mln turystów, o 49,9 proc. mniej niż w roku 2019. Wykupili oni 51,4 mln noclegów, o 45,0 proc. mniej niż rok wcześniej. Obłożenie obiektów noclegowych wyniosło w ubiegłym roku 26,8 proc., o 13, 8 pkt. proc. mniej niż w 2019 roku.

Prawie tysiąc mniej obiektów noclegowych

Według Głównego Urzędu Statystycznego, który opublikował właśnie wyniki badania „Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w Polsce w 2020 r.”, 31 lipca w Polsce prowadziło działalność 10 291 turystycznych obiektów noclegowych, o 960 mniej (8,5 proc.) niż rok wcześniej. Poza schroniskami, których działało tyle samo co w 2019 roku (58), spadki liczby obiektów działających w lipcu 2020 r. odnotowano we wszystkich rodzajach obiektów.

Baza noclegowa składała się więc z 3 990 obiektów hotelowych i 6 301 pozostałych obiektów. Wśród obiektów hotelowych najliczniejszą grupę, podobnie jak w latach poprzednich, stanowiły hotele – 2 498 (o 137 mniej niż w 2019 r.) oraz inne obiekty hotelowe, ( m.in. domy gościnne i zajazdy). W końcu lipca 2020 r. były 983 takie obiekty, tj. o 7,6proc. mniej niż w 2019 r.

Wśród pozostałych obiektów najliczniej reprezentowane były pokoje gościnne i kwatery prywatne – 2 149 obiektów, o ponad 11 proc. mniej niż rok wcześniej oraz ośrodki wczasowe – 1 020 obiektów – które w 2020 r. odnotowały spadek o prawie 7 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

Ponad 50 tysięcy łóżek mniej

W końcu lipca 2020 roku obiekty noclegowe dysponowały 775,3 tys. miejsc, o 50,2 tys. (6,1 proc.) mniej niż rok wcześniej. Ponad 70 proc. były to miejsca całoroczne. Średnio jeden turystyczny obiekt noclegowy liczył 75 miejsc noclegowych (przed rokiem 73). Podobnie jak w 2019 r. najwięcej miejsc oferowały hotele (276,4 tys.) oraz ośrodki wczasowe (122,3 tys.).

Najwięcej łóżek do dyspozycji turystów oferowały województwa: zachodniopomorskie – 141,1 tys. łóżek, pomorskie – 115,7 tys. i małopolskie – 95,5 tys.

O połowę mniej gości

W 2020 roku w turystycznych obiektach noclegowych zatrzymało się 17,9 mln turystów, o 17,8 mln mniej (49,9 proc.) niż w roku 2019.

W obiektach hotelowych nocowało ponad 13 mln osób, w tym najwięcej (11,1 mln) zatrzymało się w hotelach (przed rokiem 23,5 mln).

W pozostałych turystycznych obiektach nocowało 4,8 mln turystów, przy czym najwięcej osób przebywało w ośrodkach wczasowych – 1,2 mln turystów.

W pokojach gościnnych nocowało 628,6 tys., zaś w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych – 544,4 tys. turystów.

W zakładach uzdrowiskowych przebywało 466 tys. osób, pensjonaty gościły 376 tys. osób, hotele – 350 tys., zaś domki turystyczne – 311 tys.

Liderem Małopolska

Najwięcej turystów wykupiło noclegi w województwie małopolskim – 2,4 mln. Pierwszą piątkę uzupełniają województwa: mazowieckie, dolnośląskie, pomorskie i zachodniopomorskie, których nocowało po ok. 2 mln turystów.

Największy spadek w liczbie nocujących turystów odnotowano w województwie mazowieckim – 61,8 proc., zaś najmniejszy w województwach: zachodniopomorskim (o 34,4 proc.) oraz warmińsko-mazurskim (o 36,6proc.).

Ponad 1/3 gości zagranicznych przyjechała z Niemiec

W 2020 roku 2,3 mln turystów zagranicznych wykupiło w Polsce noclegi. Stanowili oni niecałe 13 proc. ogółu turystów korzystających z bazy noclegowej (w 2019 r. – 21 proc.). Najwięcej z nich nocowało w województwach: zachodniopomorskim (435,9 tys.), mazowieckim (390,6 tys.) oraz małopolskim (367,1 tys.).

Wśród gości zagranicznych na pierwszym miejscu znaleźli się turyści z Niemiec (797 tys.). Na dwóch pozostałych pozycjach znaleźli się Ukraińcy – 206 tysięcy oraz Brytyjczycy – 186 tysięcy. Z Rosji noclegi wykupiło 75 tysięcy turystów, z Czech – 73 tys., ze Stanów Zjednoczonych – 69 tys., zaś z Francji i Włoch – po 64 tys.

Najwięcej turystów nocowało w Polsce w dwóch miesiącach letnich – w lipcu i sierpniu z obiektów noclegowych skorzystało 5,9 mln osób, czyli 33,1 proc. ogółu turystów (w 2019 r. było to 25,5 proc.).

45 proc. nocowało w hotelach

W ubiegłym roku w turystycznych obiektach noclegowych goście wykupili 51,4 mln noclegów (o 45,0 proc. mniej niż w 2019 r.).
Turyści zagraniczni wykupili 6,6 mln noclegów (o 64,6 proc. mniej niż w roku poprzednim).

Najwięcej noclegów udzielono turystom przebywającym w hotelach – 23,0 mln, czyli 45 proc. ogółu noclegów, ośrodkach wczasowych – 6,7 mln (13 proc.) i zakładach uzdrowiskowych – 5,3 mln (10 proc.).

45 proc. wykupili goście w trzech województwach: zachodniopomorskim (9,9 mln turystó1)), małopolskim (6,8 mln) oraz pomorskim (6,7 mln).

Noclegi udzielone w sezonie letnim (lipiec i sierpień) stanowiły 38,5 proc. wszystkich noclegów udzielonych w 2020 roku, lecz w porównaniu z rokiem poprzednim było to mniej o ok. 1/4.

Średni czas pobytu zarówno turystów krajowych, jak i zagranicznych w turystycznych obiektach noclegowych wynosił w 2020 r. przeciętnie 2,9 noclegu. Turyści najdłużej korzystali z noclegów w województwie zachodniopomorskim (niecałe 5 noclegów), a najkrócej w województwach mazowieckim i wielkopolskim (ok. 2 noclegi).

Niskie obłożenie

W 2020 roku obłożenie w turystycznych obiektach noclegowych wyniosło 26,8 proc. (w 2019 r. – 40,6 proc.). Najwyższe wskaźniki odnotowano w miesiącach letnich: w lipcu – 38,3 proc. i w sierpniu – 44,5 proc., jednak w porównaniu do roku poprzedniego były one niższe odpowiednio o 13,5 p. proc. i 8,7 p. proc.

Największe obłożenie odnotowały zakłady uzdrowiskowe – 54,5 proc., ośrodki kolonijne – 32,5 proc.), ośrodki wczasowe – 31,9 proc. oraz hostele – 30,7 proc.

Najwięcej miejsc noclegowych wykorzystano w województwach: zachodniopomorskim – 37,8 proc., pomorskim – 31,7 proc. oraz kujawsko-pomorskim – 29,9 proc., zaś najmniej w województwie wielkopolskim – 20,4 proc..

Travelist: Polacy nie rezygnują z pobytów w hotelach, zmieniają terminy rezerwacji