Ryanair apeluje o interesy pasażerów w świetle nadchodzącego strajku ATC we Francji

ryanair liczba pasażerów w maju 2023
fot. archiwum Ryanair

Ryanair zwraca uwagę na interesy podróżujących obywateli UE i apeluje do Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej, o natychmiastowe działania w związku z zaplanowanym na piątek, 13 października, francuskim strajkiem kontrolerów ruchu lotniczego. Mimo że wiele osób nie planuje lotów do czy z Francji, skutki tego strajku mogą odczuć także inni podróżujący.

Do tej pory w 2023 roku miały miejsce 64 dni strajków ATC (ponad 12 razy więcej niż w 2022), co zmusiło linie lotnicze do odwołania tysięcy lotów w UE z Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Irlandii i Wielkiej Brytanii, podczas gdy Francja stosuje przepisy dotyczące usług minimalnych w celu ochrony francuskich lotów. Francja (i wszystkie inne państwa UE) powinny chronić przeloty podczas strajków ATC, tak jak robią to w Hiszpanii, Włoszech i Grecji, i odwoływać loty do/z danego państwa.

W zeszłym miesiącu Ryanair przekazał Komisji Europejskiej petycję „Chroń pasażerów – utrzymaj otwarte niebo and UE” do Komisji Europejskiej, pod którą podpisało się już ponad 1,8 mln pasażerów domagających się od Komisji Europejskiej ochrony lotów i swobody przemieszczania się obywateli UE podczas powtarzających się strajków ATC. Mimo to Ursula von der Leyen nadal nie podjęła działań mających na celu ochronę pasażerów z UE, którzy nawet nie latają do/z Francji, przed odwołaniem lotów w ostatniej chwili z powodu francuskich strajków ATC, jak to będzie miało miejsce w piątek 13 października.

Potrzebne są natychmiastowe działania

Ryanair wyraził pilną prośbę do Ursuli von der Leyen o podjęcie natychmiastowych działań w odpowiedzi na petycję złożoną przez ponad 1,8 mln pasażerów w Unii Europejskiej. Petycja zawiera kilka kluczowych postulatów, w tym: szanowanie praw strajkowych związków zawodowych kontrolerów ruchu lotniczego (ATC). Ochronę 100 proc. lotów nad krajami, które są dotknięte strajkiem ATC. Wymóg wcześniejszego powiadamiania o strajkach ATC z co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem. Wymóg powiadamiania z co najmniej 72-godzinnym wyprzedzeniem w przypadku uczestnictwa w strajkach ATC.

Ryanair podsumowuje sezon wakacyjny 2023. Hiszpania na czele, Włochy i Grecja tuż za nimi