Raport Cirium: PLL LOT najbardziej punktualną linią lotniczą w pierwszym półroczu 2023

fot. archiwum LOT

Zgodnie z raportami Cirium Polskie Linie Lotnicze LOT znalazły się na pierwszym miejscu wśród najbardziej punktualnych europejskich przewoźników w pierwszym półroczu 2023 r. z punktualnością na poziomie 87,02 proc. przy zrealizowanych 46,5 tys. rejsów.

W półrocznym zestawieniu przygotowywanym przez firmę Cirium polski narodowy przewoźnik zajął pierwsze miejsce i wyprzedził Austrian Airlines (86,03 proc. przy ponad 52 tys. operacji) oraz hiszpańską Iberię (85,42 proc. przy 82 tys. operacji).

“Coraz więcej pasażerów wybiera LOT jako preferowanego przewoźnika w rejsach z przesiadką w Warszawie. Dlatego niezmiernie cieszy nas fakt, że o jakości naszych usług świadczy nie tylko komfort zapewniany na pokładzie, ale też punktualność wykonywanych operacji. Pierwsze miejsce LOT-u w zsumowanym półrocznym zestawieniu rankingów Cirium to efekt pracy całego sztabu specjalistów i partnerów odpowiedzialnych za codzienną realizację operacji lotniczych” – powiedział Krzysztof Moczulski, rzecznik prasowy Polskich Linii Lotniczych LOT.

“Zaplanowanie optymalnej siatki połączeń to szereg procesów wymagających koordynacji ze wszystkimi służbami operacyjnymi zaangażowanymi w późniejszą realizację rejsów. Wpływa na wszystkie aspekty operacji lotniczych – personel realizujący rejsy, obsługę naziemną, techniczną, planowanie przydziału samolotów do rejsów i wiele innych. Pozycja LOT-u w Europie wynika nie tylko z konkurencyjnej siatki połączeń bezpośrednich i możliwości przesiadkowych, ale również z dobrej współpracy z partnerami oraz skutecznego działania zespołu operacyjnego. Przy planowaniu rozkładu rejsów godzimy kwestie handlowe z efektywnością operacyjną” – wyjaśnił Robert Ludera, dyrektor Biura Siatki Połączeń Polskich Linii Lotniczych LOT.

Cirium to złożona z zespołu ekspertów firma działająca w branży analityki lotniczej.