Rada POT pozytywnie zaopiniowała kandydaturę prezes Fundacji GPW na wiceprezesa POT

Nowa wiceprezes POT
Anna Salamończyk-Mochel/fot. facebook Fundacji GPW

Potwierdziła się nasza wczorajsza wiadomość: prezes POT Robert Andrzejczyk przedstawił dzisiaj do zaopiniowania Radzie POT, Annę Salamończyk- Mochel, dotychczasową prezes zarządu Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Rada zaopiniowała kandydaturę na wiceprezesa POT pozytywnie.

Tak więc Robert Andrzejczyk będzie miał obecnie dwoje wiceprezesów. Oboje nie mieli do tej pory nic wspólnego z turystyką. Arkadiusz Opoń, wyłoniony w konkursie na wiceprezesa został negatywnie zaopiniowany przez Radę POT w maju, ale oficjalnie objął stanowisko. Przypomnijmy, że opinia Rady POT nie jest wiążąca dla prezesa przy decyzji o zatrudnieniu swoich wiceprezesów.

Oboje wiceprezesi byli związani w przeszłości z Wyższą Szkołą Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

Arkadiusz Opoń, przez ostanie lata pełnił funkcję wicedyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie bezpośrednio nadzorował procesy związane z legalizacją pobytu obcokrajowców w naszym kraju oraz sprawował opiekę nad projektami Funduszu Azylu Migracji i Integracji dla cudzoziemców. Wcześniej pracował w Podkarpackim Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie w Kancelarii Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO. Posiada również doświadczenie w zarządzaniu lokalnymi serwisami internetowymi. W latach 2010-2014 był radnym miasta Krosna.

Anna Salamończyk-Mochel w przeszłości była członkiem zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która pełni funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+, dyrektorem biura ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, wcześniej szefową jego biura poselskiego, w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie była pełnomocnikiem rektora Jarosława Gowina ds. Personalnych. Anna Salamończyk-Mochel jest absolwentką filologii romańskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Pracowała przy projektach unijnych jako specjalistka ds. rekrutacji, ewaluacji i monitoringu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Public Relations, specjalizuje się w marketingu politycznym. Nie udało nam się znaleźć związków kandydatki z turystyką lub promocją turystyczną.

POT z wiceprezesem bez rekomendacji rady. Wkrótce rozstrzygnięcie kolejnego konkursu