POT i ROT-y chcą doszkolić pilotów wycieczek

fot. archiwum POT

Celem bezpłatnego kursu dla pilotów wycieczek realizowanego przez Polską Organizację Turystyczną we współpracy z Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych, jest poszerzenie wiedzy i kompetencji uczestników kursu na temat walorów i atrakcji turystycznych 16 województw w Polsce wraz z przybliżeniem specyfiki pracy pilota wycieczek w kraju.

Według organizatorów, zaliczenie 16 sesji szkoleniowych on-line o poszczególnych województwach, zdanie egzaminu i otrzymanie specjalnego certyfikatu zwiększy nie tylko zasób wiedzy i kompetencji uczestników, ale również uatrakcyjni ofertę usług świadczonych przez grupę zawodową pilotów wycieczek.

Cele i zakres kursu: poszerzenie wiedzy i kompetencji uczestników kursu na temat walorów i atrakcji turystycznych 16 województw w Polsce wraz z przybliżeniem specyfiki pracy pilota wycieczek w kraju.

Ilość zajęć: 64 godziny zegarowe (po 4 godziny zajęć dla każdego województwa).

Czas trwania: od 7 czerwca do 23 sierpnia 2021 roku (częstotliwość zajęć: średnio raz na 1-2 tygodni).

Odbiorcy kursu: grupa zawodowa piloci wycieczek.

Polska Organizacja Turystyczna wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku oraz grupy zawodowej pilotów wycieczek, oferuje bezpłatny kurs doszkalający dla pilotów wycieczek, który zostanie realizowany we współpracy z Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych.
Piloci wycieczek specjalizujący się do tej pory w wyjazdach zagranicznych, poprzez kurs doszkalający otrzymają możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy na temat walorów turystycznych wszystkich 16 województw oraz poszerzą informacje na temat specyfiki pracy w Polsce. Uzyskanie certyfikatu ukończenia kursu, powinno być jednym z argumentów, aby tacy piloci weszli na rynek krajowy i odnaleźli się na nim sprawnie i szybko. W przypadku pilotów pracujących już na rynku krajowym, otrzymają oni możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat atrakcji turystycznych poszczególnych województw, w wyniku czego zapotrzebowanie na ich usługi powinno systematycznie wzrastać.

Główne założenia kursu

• Zajęcia szkoleniowe odbędą się w formie zdalnej, przy wykorzystaniu platformy webinarowej
• Kurs przewidziany jest dla min. 100 pilotów wycieczek z całej Polski, posiadających stosowne uprawnienia (kwalifikacje) takie jak: legitymacja pilota wycieczek lub zaświadczenie o ukończeniu kursu pilota wycieczek lub certyfikat kwalifikacji „pilotowanie imprez turystycznych” lub zaświadczenie od organizatora turystyki potwierdzającego pilotowanie imprez turystycznych,
• Zapisy uczestników odbywać się będą na podstawie kolejności zgłoszeń,
• Ilość zajęć: 64 godziny zegarowe – po 4 godziny na temat każdego województwa
• Kurs trwać będzie minimum 8 tygodni; uwzględniając przypadające w tym okresie przerwy świąteczne i ewentualne przesunięcia zajęć, związane z czynnikami zewnętrznymi takimi jak np. choroba prowadzącego, niedostępność platformy webinarowej itp. mogące spowodować wydłużenie trwania kursu,
• W celu ukończenia kursu i otrzymania certyfikatu uczestnik musi wykazać się minimum 75% frekwencją uczestnictwa we wszystkich zajęciach oraz musi zdać egzamin końcowy z pozytywnym wynikiem (egzamin w formie testu, z minimalnym osiągnięciem 60% prawidłowych odpowiedzi).

Tematyka zajęć

1. Województwo – krótka charakterystyka danego województwa (w tym: położenie, ukształtowanie powierzchni, podział, aktualne dane statystyczne) /ok. 30 minut/
2. Atrakcje turystyczne regionu – najważniejsze atrakcje turystyczne w punktu widzenia ruchu turystycznego – w każdym regionie musza być uwzględnione m.in. wybrane produkty turystyczne uhonorowane Certyfikatem POT, Polskie Marki Turystyczne, destynacje EDEN Polska /ok. 1 godzina ok. 1 godzina 20 minut /
3. Tradycja, lokalne zwyczaje oraz lokalne wydarzenia /ok. 1 godzina/
4. Lokale produkty i kuchnia- najbardziej znane potrawy w województwie, z czego słynie kuchnia regionalna, gdzie i kiedy odbywają się lokalne festyny itp. /ok. 30 minut/
5. Techniczna strona pilotażu – wskazówki m.in. jak obsługiwać trudne grupy oraz problematycznych turystów, prowadzenie grup mieszanych (w których są turyści niepełnosprawni / ok. 10 minut /
6. Ciekawostki związane z województwem, anegdoty itp. /ok. 30 minut/
7. Pytania i odpowiedzi – /pozostały czas/

Harmonogram zajęć

7.06 – województwo dolnośląskie
8.06 – województwo kujawsko-pomorskie
14.06 – województwo lubelskie
15.06 – województwo lubuskie
21.06 – województwo łódzkie
22.06 – województwo małopolskie
28.06 – województwo mazowieckie
29.06 – województwo opolskie
5.07 – województwo podkarpackie
12.07 – województwo podlaskie
19.07 – województwo pomorskie
26.07 – województwo śląskie
2.08 – województwo wielkopolskie
09.08 – województwo świętokrzyskie
16.08 – województwo warmińsko-mazurskie
23.08 – województwo zachodniopomorskie
26.08 – egzamin końcowy

Zgłoszenia na kurs

Formularz zgłoszeniowy został opublikowany w dniu 18 maja o godz. 12:00. O kwalifikacji na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszenia dostępny jest tutaj:
http://forumrot.pl/wp-content/uploads/2021/05/Formularz-zgloszenia-na-kurs-dla-pilotow-wycieczek.pdf

Wraz z załącznikami należy go przesłać na adres: [email protected]
Osobą koordynującą realizację projektu jest: Magda Mazgaj tel. 517 442 478

Organizatorzy

Projekt „Kurs doszkalający dla pilotów wycieczek” realizowany jest przez Polską Organizację Turystyczną we współpracy z Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych.