Podróże PKP Intercity w czasie epidemii

Podróż PKP Intercity w czasie epidemii
Pociąg PKP Intercity/fot. archiwum PKP Intercity

Obecnie ponad 60 proc. połączeń PKP Intercity zostało odwołanych a 8 proc. ma skrócone relacje. Do odwołania nie kursują pociągi kategorii EIP i EIC. W pozostałych wprowadzono odpowiednie środki bezpieczeństwa. Frekwencja w każdym pociągu nie przekracza 50 proc.

Konduktorzy w pociągach PKP Intercity zostali wyposażeni w maseczki i rękawiczki jednorazowe, żele do dezynfekcji rąk oraz terminali mobilnych. W przypadku stwierdzenia takiej konieczności, dezynfekowane są wnętrza pociągów.

Ponadto PKP Intercity oddelegowało 12 konsultantów swojej infolinii do wsparcia Telefonicznej Informacji Pacjenta uruchamianej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Drzwi w pociągach są otwierane automatycznie, a podróżni mogą zajmować dowolne miejsca w obrębie wykupionej klasy, w bezpiecznych odstępach, o czym pasażerowie są informowani poprzez komunikaty wygłaszane przez drużyny konduktorskie oraz za pośrednictwem plakatów umieszczonych w pociągach.

Łączna frekwencja w każdym pociągu nie przekracza 50 proc. Dzięki monitoringowi zapełnienia pociągów, dołączane są dodatkowe wagony w celu zachowania wystarczających odległości między podróżnymi. Na pokładach pociągów i w kasach biletowych jest już dostępna możliwość płatności zbliżeniowej do 100 zł, bez konieczności weryfikacji PIN-em.

Przypomnijmy, że 20 marca PKP Intercity dołączyło do akcji #LOTdoDomu uruchomiając pociągi specjalne z lotniska Chopina w Warszawie dla osób przylatujących samolotami czarterowymi organizowanymi przez PLL LOT. Połączenia były realizowane do 5 kwietnia, a pociągi rozwiozły powracających do Przemyśla, Bielska-Białej, Wrocławia i Kołobrzegu. Składy zatrzymywały się na wyznaczonych stacjach pośrednich, co ułatwiło podróżnym dotarcie do swoich domów. Łącznie ze wszystkich bezpłatnych kursów skorzystało 3171 podróżnych.