Mazowsze będzie miało park miniatur

archiwum prasowe

Około 50 obiektów architektonicznych z Warszawy i Mazowsza, m.in. kamienice, kościoły, pałace i dworce kolejowe ma znaleźć się na terenie planowanego parku miniatur.

Miniatury mają być zrekonstruowane w najpopularniejszej, w parkach miniatur w Polsce i na świecie, skali – 1:25. Oprócz budowli istniejących do dzisiaj, mają być również zaprezentowane niezrealizowane pomysły architektoniczne dotyczące Warszawy a także już nieistniejące zabytki Warszawy (Pałac Saski, Tłomackie) i Mazowsza.

Rafał Kunach, prywatny przedsiębiorca, pomysłodawca i realizator projektu powiedział: “Chcielibyśmy pokazać Warszawę z okresu jej świetności, sprzed II wojny, przede wszystkim Oś Saską, kamienice, dzielnicę żydowską i najpiękniejsze nieistniejące zabytki Mazowsza. Ma to być przede wszystkim park edukacyjny, chcemy oprócz urody budynków, ukazać ich detale architektoniczne, otoczenie, historię czy ciekawostki.”

Budowle mają być przedstawione w momencie, gdy wyglądały najlepiej. Najpierw powstaje projekt architektoniczny, komputerowo przetwarzany na trójwymiarowy obraz. Potem elementy wystroju wytwarzane przez drukarki 3D i frezarki.
Oprócz budynków odtworzone będzie również ich najbliższe otoczenie: parki, ogrody, place i ulice, pojawią się figurki ludzi, pojazdy, pociągi.
Niestety nieznana jest jeszcze lokalizacja parku, prowadzone są rozmowy z władzami miasta.
W pierwszym etapie, który ma zostać ukończony na wiosnę 2015 r., powstanie 17 budowli w ramach Osi Saskiej, zaś cały projekt ma zostać zrealizowany w ciągu trzech lat. Koszt pierwszego etapu ma wynosić ok. 2 mln zł. Projekt jest finansowany ze środków prywatnych organizatorów.
Obecnie najbardziej zaawansowane są prace nad modelami Pałacu Saskiego, gmachu Giełdy, Pałaców Karasia i Kronenberga.