I Gremium Ekspertów Turystyki Województwa Zachodniopomorskiego

Gremium „Turystyka w kryzysie – kryzy w turystyce” odbędzie w dniach 26 – 27 listopada w formule hybrydowej z możliwością e-udziału za pośrednictwem łącza internetowego.

W programie znalazły się następujące tematy:

Jakie są narzędzia, działania, plany, możliwości i oczekiwania w zakresie wsparcia sektora turystyki w obliczu CPVID-19?

Wspierani i finansowanie rozwoju i promocji turystyki Współpraca JST – NGO/LOT w turystyce. Jak robią to inni?

„Turystyka w kryzysie – kryzys w turystyce” – województwo zachodniopomorskie: działania, oczekiwania, wnioski, rekomendacje?

Model współpracy wzajemnej JST – NGO/LOT w turystyce – Kodeks Dobrych Praktyk

Szkolenia, uprawnienia, umiejętności, kompetencje w turystyce. Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Turystyka.

Rejestracja TUTAJ

Po wysłaniu e-zgłoszenia, na podany adres e-mail, uczestnik otrzyma informacje szczegółowe oraz link umożliwiający udział on-line w obradach konferencji z możliwością wyrażenia swoich opinii zgłoszenia wniosków w zakresie omawianych tematów.

Po zakończeniu konferencji wszyscy uczestnicy otrzymają dostęp to prezentowanych materiałów oraz wnioski i rekomendacje wypracowane podczas obrad.

Dodatkowo uczestnicy otrzymają „Poradnik współpracy JST-NGO w sektorze turystyki” zawierający aktualne uwarunkowania w tym zakresie oraz Kodeks Dobrych Praktyk.

Dla samorządów turystyka to priorytet – ale tylko tam, gdzie rozumieją to włodarze