Azerbejdżan przystąpił do WTTC. Kładzie nacisk na zrównoważony rozwój turystyki

fot. materiały prasowe

Azerbejdżan został partnerem Światowej Rady ds. Podróży i Turystyki (WTTC). Współpraca otwiera przed krajem szereg możliwości w sektorze turystycznym. WTTC jako największa globalna prywatna sieć związaną z podróżami i turystyką, koncentruje swoje działania na rozwijaniu potencjału sektora turystycznego. Jednocześnie priorytetem jest zachowanie zasad zrównoważonego rozwoju poprzez współpracę z rządami.

Członkostwo w WTTC ma umocnić pozycję sektora turystycznego Azerbejdżanu. Ma stanowić także most łączący sektor prywatny z sektorem publicznym, zachęcając do interakcji z przedstawicielami rządu.

Poprzez współpracę z innymi członkami WTTC, Azerbejdżan buduje swoją sieć kontaktów i rozwija relacje między liderami zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego oraz z interesariuszami skupionymi na kwestiach zrównoważonego rozwoju i przyszłości technologii w turystyce.

Przede wszystkim zrównoważony rozwój

Azerbejdżan dołączył również do inicjatywy WTTC „Podstawy Zrównoważonego Rozwoju Hosteli” (Basics). To partnerstwo obejmuje ogólnie uznane i skoordynowane wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Azerbejdżan zobowiązał się wdrażać kryteria ustalone przez WTTC, co ma na celu podniesienie standardów zrównoważonego rozwoju w sektorze.

Azerbejdżan zadebiutował na Światowym Szczycie WTTC w Kigali w Rwandzie, w dniach 1-3 listopada pod hasłem „Budowanie mostów do zrównoważonej przyszłości”. Przedstawiciele z Azerbejdżanu wzięli udział w dyskusjach na temat wyzwań i rozwiązań związanych ze zrównoważonym rozwojem turystyki, które są centralnymi punktami ich strategii turystycznej.