Azerbejdżan przystąpił do WTTC. Kładzie nacisk na zrównoważony rozwój turystyki

Azerbejdżan został partnerem Światowej Rady ds. Podróży i Turystyki (WTTC) w zakresie destynacji,…