Aleksander Giertler nie żyje. Były prezes ITRP miał 76 lat

Aleksander Giertler/fot. archiwum ITRP

5 kwietnia zmarł Aleksander Giertler — działacz LZS i ZMW z Małopolski, pasjonat turystyki, której poświęcił większość swojego życia. Był założycielem i pierwszym Prezesem Izby Turystyki RP, funkcje Prezesa pełnił od 2009 roku do 2014.

Aleksander Giertler urodził się 27 grudnia 1945 roku w Nowym Targu. W latach 1960-65 uczęszczał do Liceum Pedagogicznego w Zakopanem. Potem podjął pracę w ZMW w Nowym Targu, w 1964 roku wstąpił do Zrzeszenia LZS. W latach późniejszych przez wiele lat pracował w Zrzeszeniu LZS w Nowym Sączu, pełniąc tam niemal wszystkie funkcje organizacyjne, aż do przewodniczącego Rady Wojewódzkiej włącznie.

W roku 1980 włączył się w reaktywowanie ZMW na Sądecczyźnie i pełnił funkcję członka Prezydium Zarządu Wojewódzkiego w Nowym Sączu, a następnie był przewodniczącym Komisji Historycznej ZW ZWM. Przez wiele lat aż do śmierci pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Małopolskiego Zrzeszenia LZS oraz Przewodniczącego Powiatowego Zrzeszenia LZS w Nowym Sączu. W przeszłości był również członkiem Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS. W latach 2000-2005 był komandorem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej LZS, gdy zaczęła się ona odbywać w Zakopanem.

Jego największą pasją była turystyka. Spełniając się jako działacz społeczny, przez wiele lat zdobywał różne kwalifikacje zawodowe, głównie z zakresu sportu i turystyki.

Przez 18 lat był Prezesem Nowosądeckiej Izby Turystycznej, którą zakładał i której w 2018 roku został Honorowym Prezesem.

Był założycielem i pierwszym Prezesem Izby Turystyki RP, funkcje Prezesa pełnił od 2009 roku do 2014 , pełnił do końca funkcję Honorowego Prezesa ITRP, w latach 2014-2018 zasiadał w Zarządzie OST „Gromada”.

Był także przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Małopolskiej Organizacji Turystycznej.

W ostatnich miesiącach angażował się społecznie w prace legislacyjne przy opracowaniu tarcz antykryzysowych dla branży turystycznej związanych z COVID-19 na terenie woj. śląskiego. Wiele czasu poświęcił na spotkania z właścicielami biur podróży i hotelarzami wskazując i doradzając jak wyjść z kryzysu. Służył wsparciem i pomocą każdemu kto się do niego zwracał. Niezwykle ceniony w branży turystycznej. Był człowiekiem koleżeńskim, z dużym poczuciem humoru, zawsze służył radą młodszym kolegom i koleżankom.

Wielokrotnie był wyróżniany i nagradzany, m.in.: został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaką Zasłużony Działacz Kultury, Zasłużony Działacz LZS, za Zasługi Dla Turystki, Złotą Odznaką ITRP , Złotą Odznaka DIT.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 17 kwietnia o godz. 10 .00 w Kościele Św. Floriana w Chorzowie a później urna zostanie złożona na Cmentarzu Janasa w Chorzowie.