212 mld złotych na walkę z koronawirusem – Tarcza antykryzysowa została ogłoszona

Premier i Prezydent
Premier Morawiecki i Prezydent Duda/fot. archiwum PAP

Pięć filarów Tarczy Antykryzysowej to: bezpieczeństwo pracowników, finansowanie przedsiębiorstw, ochrona zdrowia, wzmocnienie systemu finansowego i program inwestycji publicznych. Ustawy pozwalające na uruchomienie Tarczy mają być gotowe w tym tygodniu.

Zwołana przez prezydenta Andrzeja Dudę Rada Gabinetowa, omawiała przygotowany przez rząd pakiet pomocowy dla przedsiębiorców i gospodarki w związku z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa.

Prezydent Andrzej Duda, podkreślił” “W najtrudniejszej sytuacji są najmniejsi przedsiębiorcy, którzy podjęli inwestycje, zaczęli zatrudniać ludzi. Są przedsiębiorcy deklarujący już dzisiaj, że utrzymają zatrudnienie, ale wiemy że nie dotyczy to wszystkich. Pakiet pomocy dla przedsiębiorców już powstał. Mam nadzieję, że w niedługim czasie będziemy go w stanie wprowadzić. Pakiet antykryzysowy, o który prosiłem premiera został nazwany Tarczą Antykryzysową. To jest program, który zakłada, że radzimy sobie sami, bez zewnętrznej pomocy. Mam nadzieję, że przedsiębiorcy przetrwają ten trudny czas. Trzeba jednak pamiętać, że kryzys który nas dotyka ma wymiar ogólnoświatowy i wszyscy są w kłopotach. Tarcza antykryzysowa zakłada między innymi ulgi i odkładanie płatności”

Premier Mateusz Morawiecki, dodał m.in: “Musimy się troszczyć o zdrowie gospodarki. Stąd naszych 5 filarów Tarczy Antykryzysowej: bezpieczeństwo pracowników, finansowanie przedsiębiorstw, ochrona zdrowia, wzmocnienie systemu finansowego i program inwestycji publicznych.”

Ustawy, dzięki którym Tarcza Antykryzysowa wejdzie w życie mają być gotowe jeszcze w tym tygodniu.

Jednak trzeba zaznaczyć nikt z członków Sztabu Antykryzysowego przy Ministerstwie Rozwoju nie otrzymał jeszcze szczegółów projektu Tarczy Antykryzysowej. Wbrew oczekiwaniom turystyka nie została na razie w projekcie wyodrębniona jako oddzielna gałąź gospodarki, która znalazła się w szczególnie dramatycznej sytuacji.

Szacunkowa wartość całego pakietu to 212 mld złotych

Filar 1. – obrony pracowników przed utratą pracy – przedsiębiorcom, którzy odnotują straty, państwo pokryje 40 proc. wynagrodzenia. W firmach, które stracą na epidemii, państwo wypłaci 40 proc. pensji do wysokości średniego wynagrodzenia. W przypadku samozatrudnienia, umowy zlecenia, umowy o dzieło planowane wprowadzić bufor, który będzie amortyzował straty tych usług i zleceń. Będzie możliwość wypłaty środków w wysokości do 80 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Filar 2. – finansowanie przedsiębiorstw to według premiera szereg rozwiązań o charakterze płynnościowym, m.in. wsparcie dla przedsiębiorców w postaci gwarancji kredytowych, mikro-pożyczek do wysokości 5 tys. zł, leasingów operacyjny dla sektora transportowego

Przypomnijmy, że Minister Jadwiga Emilewicz 10 marca przedstawiła projekt pakietu osłonowego, w którym zaproponowała m.in.
odroczenia w płatnościach
• ułatwianie rozliczenia VAT – przesunięcie wejścia w życie z 01.04. 2020 na 01.07.2020 r. nowego JPK
• ułatwienia w split payment,
• przesunięcie z 01.04 na 01.07.2020 r. terminu obowiązku wpisywania się firm do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy)
• wcześniejsze zwroty VAT,
• ułatwienia zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej,
• zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków związanych z anulowaniem wycieczek w stosunku do branż dotkniętych skutkami kryzysu,
• zniesienie opłaty prolongacyjnej,
• zmiana schematu pomocy publicznej, rozszerzenie dla MŚP i dużych firm oraz
poprawę płynności finansowej
• odliczenie „wstecz” straty od dochodu (tj. straty z 2020 od 2019) – stratę poniesioną z działalności gospodarczej w danym roku możemy odjąć od dochodu osiągniętego w ciągu następnych pięciu lat
• wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów – działania BGK
• udzielanie pomocy w ramach pomocy de minimis. Obecnie kwota udzielanych przez BGK gwarancji de minimis nie może stanowić więcej niż 60 proc. kwoty kredytu i przekroczyć kwoty 3,5 mln zł (jednostkowa gwarancja) – postulat zwiększenia gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu.
• dopłaty do oprocentowania kredytów – poprzez rozszerzenie zakresu funduszu klęskowego o epidemię.

Filar 3. – wsparcie dla służby zdrowia. Rząd przyzna 7,5 mld zł dodatkowych środków na służbę zdrowia. Pieniądze zostaną przeznaczone na niezbędny sprzęt, na aparaturę, modernizację bazy szpitalnej oraz środki ochrony zdrowia.

Filar 4. – wzmocnienie systemu finansowego. Jak powiedział premier Morawiecki: “Nie czekamy na to aż się stanie jeszcze większy problem. Działamy już teraz zaproponowaliśmy pakiet kapitałowy i czynnościowy, który ma służących jako ochrona naszych środków depozytowych. Pieniądze w bankach i bankomatach są i będą.”

Filar 5. – program inwestycji publicznych. Premier podkreślił: “Chcemy zastosować klasyczny impuls inwestycyjny po stronie państwa, to ponad 30 mld ze strony państwa. Pieniądze mają płynąć na wzmocnienie wydatków na drogi, cyfryzację i ochronę środowiska.