Rząd wprowadzi program osłonowy dla firm dotkniętych koronawirusem

Jadwiga Emilewicz
Jadwiga Emilewicz zapowiada pakiet osłonowy dla firm

Odroczenia dot. podatków i składek na ZUS; instrumenty na rzecz poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw np. tanie pożyczki i gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego; ochrona miejsc pracy dla firm zmuszonych do przestojów zawiera pakiet osłonowy dla firm w zw. Koronawirusem, zapowiedziała minister Jadwiga Emilewicz.

Bezodsetkowe odroczenia płatności dotyczą podatków PIT, CIT i VAT, a także składek ZUS – zapowiada Ministerstwo Rozwoju. Nowością ma być zniesienie opłaty prolongacyjnej za przesunięcie płatności. Z funduszu klęskowego firmy mają uzyskać dopłaty do kredytów. Wprowadzone zostaną też programy pomagające firmom utrzymać pracowników.

Profilaktyka w gospodarce

“Profilaktyka jest ważna, by zachować zdrowie. Podobnie ważne jest zapobieganie niepożądanym zjawiskom w gospodarce. Właśnie taką rolę odegrać ma – przygotowany przez rząd – pakiet osłonowy dla firm w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa” – powiedziała Jadwiga Emilewicz.

Rząd zaproponuje przedsiębiorcom przesunięcie terminu wdrożenia JPK VAT. Mają też być udostępnione tanie pożyczki i gwarancje z BGK, rozszerzone de minimis z 60 proc. do 80 proc. wartości pożyczki, a kwota do 500 tys. euro. Od należnego za 2019 roku podatku będzie można odliczyć stratę za rok 2020.

O pomoc dla biznesu apelowała wczoraj w MInisterstwie Rozwoju branża turystyczna, transportowa i MICE.

Rząd wprowadzi też ułatwienia w split payment, przesunie z 1 kwietnia na 01 lipca 2020 roku terminu obowiązku wpisywania się firm do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy), umożliwi wcześniejsze zwroty VAT i wprowadzi ułatwienia zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej. Ma też nastąpić zmiana schematu pomocy publicznej, a konkretnie jej rozszerzenie dla MŚP i dużych firm. Zakres funduszu klęskowego ma zostać rozszerzony  o epidemię, co umożliwi dopłaty do oprocentowania kredytów.

Ochrona i wsparcie rynku pracy

“Zaproponujemy nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Chcemy ułatwień dla przedsiębiorców, którzy znajdują się w kryzysie. Postulujemy skrócenie – z 6 do 3 miesięcy – okresu kryzysu, który uprawnia do objęcia wsparciem. Przy czym kryzys oznacza spadek obrotów gospodarczych, sprzedaży towarów lub usług o 15 proc.” – czytamy na stronie Ministerstwa Rozwoju.

Pracownicy przedsiębiorcy dotkniętego przestojem będą mogli liczyć zatem na świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych (823,60 zł) zwiększone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenie finansowane ze środków przedsiębiorcy w łącznej wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.