Zapora graniczna przetnie prawie 38 km chronionych obszarów

Puszcza Białowieska/fot. MM

Rozpoczęcie budowy muru (zapory) na granicy polsko-białoruskiej stawia pod znakiem zapytania dalsze funkcjonowanie turystyki w Puszczy Białowieskiej. Istnieje niebezpieczeństwo, że w lasach, które przetrwały setki lat bez ingerencji człowieka, za pół roku rozpocznie się proces zmiany ekosystemu. Mur bowiem nie tylko utrudni migrację zwierząt małych i dużych. Budowa jego spowoduje nieodwracalne zniszczenia w ścisłych rezerwatach, także tych, które jeszcze niedawno można było zwiedzać.

Przypomnijmy, że podstawą prawną budowy bariery granicznej (oficjalna nazwa – zabezpieczenie granicy) jest ustawa z dnia 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej (Dz. U. 2021, poz. 1992)

Jak się dowiedziała redakcja portalu WaszTurystyka.pl, place budowy naruszą kilka terenów chronionych przyrodniczo: (na ich terenie będzie prawie 38 kilometrów)

 • obszar Natura 2000 Ostoja Nadbużańska – długość odcinka około 130 m;
 • Rezerwat Przyrody „Starzyna” – długość odcinka ok. 4,2 km;
 • Rezerwat Przyrody „Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej” – długość odcinka ok. 3,8 km;
 • Rezerwat Przyrody „Wysokie Bagno” – długość odcinka ok. 1,6 km;
 • obszar Białowieskiego Parku Narodowego – rezerwat ścisły – długość odcinka ok. 2,72 km;
 • obszar Białowieskiego Parku Narodowego – długość odcinka ok. 7,45 km;
 • Rezerwat Przyrody „Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej” – długość odcinka ok. 1,9 km;
 • Rezerwat Przyrody „Siemianówka” – długość odcinka ok. 1,28 km;
 • obszar Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – długość odcinka ok. 4,14 km;
 • Rejon Lipska, obszar Natura 2000 – długość odcinka ok. 1,23 km;
 • Rejon Płaskiej, obszar Natura 2000 – długość odcinka ok. 9,54 km.

W sumie mur graniczny oddzielający Polskę od Białorusi będzie miał 187 kilometrów długości i będzie przebiegał w pasie drogi granicznej o szerokości ok. 8 m. W zaporze przewidziano 22 “przejścia” dla zwierząt, czyli otwierane bramy dla większej zwierzyny. Dla mniejszych stworzeń w zaporze będą umieszczone mniejsze otwory.

Firmy budujące mur usuną zieleń, przytną konary drzew, bo takie są wymogi pasa przygranicznego. Ale wcześniej zbudują drogi dojazdowe dla sprzętu i ludzi. Tak więc zniszczeniu ulegnie nie tylko miejsce bezpośrednio pod murem, ale i w najbliższym otoczeniu. Dotyczy to niezwykle cennych obszarów przyrodniczych, które są jednocześnie bardzo atrakcyjnymi terenami turystycznymi. Sam Białowieski Park Narodowy odwiedzało w czasach przedpandemicznych ponad 150 tysięcy turystów. Puszcza Białowieska i Puszcza Knyszyńska to perły przyrodnicze Podlasia. Perły, które zostaną mocno zbrukane.