Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna świętowała 15 lecie.

archiwum ZROT

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Turystyki na Pomorzu Zachodnim to uroczysta Gala Turystyczna z okazji 15-lecia Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, najstarszej tego typu organizacji w Polsce.

 

ZROT powołana została 15 lutego 2001 roku, ale swoją działalność rozpoczęła z początkiem następnego roku, stąd teraz uroczystość 15-lecia.
ZROT zrzesza członków z całego regionu. Są wśród nich samorząd województwa, powiaty, gminy, podmioty gospodarcze sektora turystyki czy też organizacje pozarządowe, w tym Lokalne Organizacje Turystyczne.
Współpracuje też z instytucjami kultury, uczelniami i innymi podmiotami, które tak, jak ZROT są zainteresowane rozwojem turystyki na Pomorzu Zachodnim.
ZROT – jako element krajowego systemu – współpracuje też z Polską Organizacja Turystyczną oraz wszystkimi innymi ROTami w Polsce.

Swój jubileusz Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna zorganizowała we wnętrzach Opery na Zamku w Szczecinie. W uroczystej Gali udział wzięło ponad 500 osób z regionu oraz z kraju. Przed tak licznym gronem Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz w uznaniu zasług dla rozwoju Pomorza Zachodniego odznaczył Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną srebrną Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego.

Okolicznościowe gratulacje od Prezesa POT przywiózł Jacek Janowski – dyrektor departamentu produktu turystycznego i współpracy regionalnej POT. Listowne gratulacje przysłali między innymi podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Dariusz Rogowski, Senator RP Grażyna Anna Sztark, poseł RP Stanisław Gawłowski, prezesi Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych oraz wiele innych osób i instytucji. Na sali obecni byli m. in. przedstawiciele parlamentu RP z senatorem Tomaszem Grodzkim na czele, władze i radni miast i gmin województwa zachodniopomorskiego oraz przedstawiciele przedsiębiorców i branżowych organizacji sektora turystyki. Goście składali życzenia zarówno na samej Gali jak i na podsumowującym uroczystość bankiecie.

15-lecie organizacji było też okazją do uhonorowania wszystkich osób, które wcześniej lub obecnie zasiadają we władzach ZROT, oraz członków organizacji, ze szczególnym wyróżnieniem tych, którzy są w organizacji nieprzerwanie od jej założenia.
Wieczór został uświetniony koncertem w ramach dorocznego cyklu „Śpiewające Żagle”. Na scenie pojawili się artyści doskonale znani miłośnikom piosenki turystycznej, literackiej i poetyckiej, czyli Piotr Woźniak z towarzyszeniem wiolonczelistki Anny Papierz, gdański zespół Bez Jacka czy wreszcie posiadający szczecińskie korzenie zespół Do Góry Dnem – formacja obchodzi jubileusz 40-lecia pracy artystycznej.

Podczas jubileuszu Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej odbył się briefing prasowy z udziałem marszałka województwa Olgierda Geblewicza, wicemarszałka Jarosława Rzepy i prezesa ZROT Marka Migdala. Spotkanie z dziennikarzami poprzedziło zorganizowane przez ZROT i Województwo Zachodniopomorskie dwudniowe spotkanie (29-30 września) zespołu merytorycznego ds. turystyki przy Konwencie Marszałków Województw RP.
Zespół formalnie istnieje od 2016roku. Przypomnijmy, że w czerwcu br. Konwent Marszałków Województw RP przyjął stanowisko, które podkreśla wagę Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych w kształtowaniu, rozwijaniu i promowaniu polskiej turystyki. Spotkanie zorganizowane teraz z inicjatywy ZROT było więc pierwszym posiedzeniem zespołu merytorycznego ds. turystyki, w którym oprócz przedstawicieli urzędów marszałkowskich uczestniczyli reprezentanci Regionalnych Organizacji Turystycznych. To bardzo istotne wydarzenie, gdyż nie tylko formalnie, ale i praktycznie wprowadziło ROTy do zespołu, który będzie rekomendował Konwentowi Marszałów Województw RP pewne pomysły i rozwiązania odnoszące się do sektora turystycznego w regionach, ale też stanowiska np. odnośnie aktów prawnych, które będą przygotowywane na poziomie krajowym.