Wojciech Fedyk prezesem POT

materiały prasowe

Minister sportu i turystyki Witold Bańka przedstawił dzisiaj do zaopiniowania Radzie Polskiej Organizacji Turystycznej, kandydaturę Wojciecha Fedyka na prezesa POT. Przypomnijmy, że po odwołaniu prezesa Rafała Szmytke, przez dwa miesiące obowiązki prezesa pełnił dotychczasowy wiceprezes Bartłomiej Walas. 9 lutego MSiT ogłosiło konkurs na stanowisko prezesa POT, termin zgłaszania kandydatur minał 19 lutego. Według informacji portalu WaszaTurystyka.pl, zgłosiło się 10 osób, jedną kandydaturę odrzucono ze względów formalnych.
Kandydatury oceniał zespół w składzie: Przewodniczący – Marek Korowajczyk, dyrektor Departamentu Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz
Joanna Jędrzejewska – Debortoli, od 1 marca nowa dyrektor Departamentu Turystyki MSiT i Witold Dzielski, dyrektor Biura Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezydenta RP.
Zespół przeprowadził rozmowu z dziewiątka kandydatur, w wyniku których wybrano dwóch kandydatów, których zarekomendowano ministrowi sportu i turystyki. Byli Wojciech Fedyk Jarosław Nowak.
Zgodnie z ustawą Rada POT musi przedstawić ministrowi swoja opinię a wtedy minister, niezależnie od tego czy będzie ona pozytywna czy negatywna, może mianować nowego prezesa POT.
Wojciech Fedyk ma 48 lat, urodził się w Bierutowie na Dolnym Śląsku, mieszka we Wrocławiu. Całe dorosłe życie związany jest z turystyka. Był i jest nauczycielem i wykładowcą akademickim, pracował w administracji państwowej i samorządowej. Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego (geografia turystyki) i Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (studia podyplomowe z marketingu w turystce i kulturze. W ubiegły, miesiącu obronił doktorat.
Był m.in. członkiem Rady POT IV kadencji, prezesem Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych, prezesem Grupy Roboczej Dolny Śląsk – Saksonia w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013, przewodniczącym Komisji ds. Pilotów Wycieczek przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego, dyrektorem Biura Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, wiceprezesem zarządu Dolnośląskiej Grupy Turystycznej sp. z o.o. – jako Lider Grupy Dolny Śląsk-Saksonia (projekt TourismPartner Europe). Ostatnio był Liderem grupy eksperckiej Tourist Consulting oraz redaktorem bloga Ekspert Turystyczny.