Visit Portugal stawia na turystykę przyszłości

Lisbona, Portugalia
Lisbona / fot. Amanda Yeung/ Unsplash

Visit Portugal, wraz z nadejściem Nowego Roku, zapoczątkowało nową kampanię “#To nie turystyka. To futurystyka”. Prezentuje ona 12 noworocznych postanowień dla przyszłości turystyki. Celem kampanii jest zmobilizowanie ludzi do zmiany sposobu podróżowania.

Visit Portugal świętowało Nowy Rok rozpoczynając kampanię, która została zaprezentowana w Lizbonie 3 stycznia. “#To nie turystyka. To futurystyka”, to motto tej kampanii, która wyznacza 12 noworocznych postanowień dla turysty przyszłości. To 12 haseł, które mają zainspirować ludzi do aktywnego udziału w zmianach, jakich potrzebuje turystyka w Portugalii i na całym świecie.

Kampania ta jest zgodna ze Strategią Turystyczną 2027, wytycznymi dla turystyki w Portugalii i jej ambicją: przewodzić turystyce przyszłości. Wzywa wszystkich do przyłączenia się do Visit Portugal w tej podróży w kierunku bardziej integracyjnej, zrównoważonej i odpowiedzialnej turystyki. Portugalska Strategia Turystyczna 2027 umieszczając zrównoważony rozwój w centrum uwagi, to kamień milowy w polityce turystycznej.

W ciągu pierwszych dwunastu dni 2024 roku VisitPortugal zaprezentuje 12 krótkich filmów z następującymi hasłami (po jednym dziennie):

 1. To nie jest brak zaangażowania. To poświęcenie.
 2. To nie wirtualne. To prawdziwe.
 3. To nie nasze. To twoje.
 4. To nie zwyczajne. To wyjątkowe.
 5. To nie globalne. To lokalne.
 6. To nie fala. To ocean.
 7. To nie szarość. To zieleń.
 8. To nie arogancja. To pokora.
 9. To nie modne. To wyznaczające trendy.
 10. To nie zaniedbanie. To sumienność.
 11. To nie pośpiech. To wczucie się.
 12. To nie sztuczne. To ludzkie.

Kampania “#To nie jest turystyka. To futurystyka” będzie prezentowana na najważniejszych dla Portugalii rynkach, a mianowicie w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji, Niemczech, Stanach Zjednoczonych Ameryki i Brazylii.

Według danych zebranych od stycznia do października 2023, Portugalia osiągnęła w turystyce rekordowy wynik 26,3 mln gości (+13,7 proc. w porównaniu do 2022), 68,5 mln noclegów (+11 proc.) i 22,3 mld euro przychodów (+19,8 proc.). Aby utrzymać ten wzrost, Visit Portugal pracuje nad zwiększeniem liczby turystów w głębi kraju, zmniejszeniem sezonowości oraz przyspieniem transformacji środowiskowej i cyfrowej sektora.

Filmy promocyjne można obejrzeć tutaj.