Turystykę wiejską opłaca się promować

AG

Polska Organizacja Turystyczna będzie promować turystykę wiejską w sposób nowoczesny, powiedział Robert Andrzejczyk, prezes POT podczas konferencji inaugurującej projekt „Odpoczywaj na wsi” w 2018 roku.

Przypomnijmy, że projekt „Odpoczywaj na wsi”, zainicjowany został i koordynowany jest przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Główne cele projektu „Odpoczywaj na wsi” zainaugurowanego podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw w Warszawie 2016 to:
– budowa wśród konsumentów świadomości produktów turystyki wiejskiej w skali kraju i regionu,
– integracja środowiska turystyki wiejskiej i agroturystyki z przedstawicielami branży turystycznej.

W latach 2016-2017, m.in.: zaprojektowano i wykonano stoisko promujące turystykę wiejską, prezentowane podczas najważniejszych turystycznych imprez targowych; przygotowano i przeprowadzono cykl seminariów pod nazwą „Integracja środowiska turystyki wiejskiej i agroturystyki z przedstawicielami branży turystycznej; wydano liczne materiały informacyjno-promocyjne w tym folder pt. „Hity Turystyki Wiejskiej Odpoczywaj na wsi” w 5 wersjach językowych.

Kontynuacja projektu „Odpoczywaj na wsi” w 2018 roku obejmie działania na jeszcze szerszą skalę:
– organizacja stoiska Odpoczywaj na wsi podczas 11 krajowych turystycznych imprez targowych,
– organizacja we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną promocji produktowej na rynkach zagranicznych
– stoiska Odpoczywaj na wsi m.in. na targach ITB / Berlin, Seniormässan / Sztokholm, czy WTM / Londyn,
– organizacja innych działań informacyjno-promocyjnych m.in. w ramach imprez dodatkowych jak Piknik PDŻ,
Obchody Dnia Dziecka w KPRM, czy Jasnogórskie i Prezydenckie Dożynki,
– działania wspierające jak wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych, organizację ogólnopolskiego
konkursu „Odpoczywaj na wsi”, inwentaryzację produktów turystyki wiejskiej i agroturystyki, inne działania
merytoryczne w formie seminariów, szkoleń, warsztatów.

Partnerami projektu są Polska Organizacja Turystyczna oraz Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”.

Rafał Romanowski, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, powiedział: „Celem projektu jest skupienie wszystkich podmiotów zajmujących się propagowaniem, promocja wypoczynku na wsi. Chcemy markę „Wypoczynek na wsi” wypromować nie tylko w kraju, ale i za granicą. Stąd na przykład nasza obecność na najbliższych targach ITB w Berlinie. Chcemy także zaprezentować się na rynku skandynawskim i brytyjskim i weźmiemy udział w targach turystycznych w Sztokholmie oraz w Londynie.
Chcemy w globalnej turystyce odnaleźć, pokazać turystykę wiejską, turystykę kulinarną, zaakcentować polskie smaki.”

Robert Andrzejczyk, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, dodał: „Cieszę się, że plany Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi są dalekosiężne i deklaruję, że Polska Organizacja Turystyczna angażuje się w promocję wypoczynku na wsi. Nasze stoiska na targach turystycznych stoją otworem dla przedstawicieli turystyki wiejskiej. Działa także konsorcjum „Odpoczynek na wsi”, które chcemy rozwijać.
Rozwój turystyki wiejskiej pozwoli na włączenie poważniejszych dochodów z tego sektora do budżetu.
Chcę podkreślić – żeby w pełni wykorzystać potencjał turystyki wiejskiej musimy postawić na innowacje. Nie tylko w przygotowaniu produktów, ale przede wszystkim w zarządzaniu i promocji.
Polska Organizacja Turystyczna będzie promować Polskę, w tym turystykę wiejską w sposób nowoczesny. Wykorzystamy modne ostatnio narzędzia promocji, na przykład show kulinarne, celebrity tours.”

Wiesław Czerniec, prezes Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, podkreślił: „Nasza rola polega na przygotowaniu oferty. Na wspomnianych stoiskach targowych musi przecież znaleźć się to, co najważniejsze – konkretna oferta wypoczynku na wsi. Obecność Federacji w pracach nad projektem służy temu, by na tych stoiskach znalazła się oferta rekomendowana, oferta, za którą ponosimy odpowiedzialność.”

Przedstawiciel portalu WaszaTurystyka.pl zadał pytanie o wiedzę partnerów projektu, o preferencjach turystów zagranicznych szukających oferty agroturystycznej w Polsce.

Wiesław Czerniec przyznał, że brakuje w Polsce badań, których wyniki pokazywałyby, czego oczekują od polskiej agroturystyki goście zagraniczni. Brak tez sztandarowych produktów wiejskich przygotowanych o rynkach zagranicznych. Jak jednak zaznaczył: „Nasi kwaterodawcy obsługują gości zagranicznych i świetnie orientują się w ich potrzebach. My z kolei wiemy na przykład , czego oczekują przedstawiciele Polonii zagranicznej.”

Robert Andrzejczyk dodał: „Na stoiskach targowych za granicą często otrzymujemy pytania o turystykę wiejską. Z tych pytań, orientujemy się już, że turyści z krajów Europy Zachodniej najczęściej zainteresowani są kulinariami i rękodziełem artystycznym. Kulinaria to także główny temat pytań o agroturystykę wśród gości z Azji. W kilku krajach zachodnioeuropejskich modny jest wypoczynek na wsi połączony z obserwowaniem ptaków, lub tropieniem zwierzyny. Chodzi o mieszkanie kilka dni, jak najbliżej natury.