Tunezja – strefy turystyczne będą bardzo silnie strzeżone

Jednostki policji turystycznej zostaną uzbrojone i będą działać wewnątrz i w obrębie stref jak i jednostek turystycznych począwszy od 1 lipca. Tysiąc agentów bezpieczeństwa zostanie wcielonych do służby. Stałe jak i mobilne jednostki będą wysłane w kierunku stref turystycznych.

Podjęte środki jak i wiele innych kwestii były przedmiotem sesji roboczej, która odbyła się w sobotę wieczorem pod przewodnictwem Mohameda Nájem Gharssali – Ministra Spraw Wewnętrznych i Selmy Rekik Elloumi – Minister Turystyki i Rzemiosła oraz w obecności Rafika Chelli Sekretarza Stanu przy Ministrze Spraw Wewnętrznych ds. Bezpieczeństwa jak również prezesów federacji hotelarzy, biur podróży i restauracji turystycznych.

Minister zaznaczyła: „Sesja robocza jest odpowiedzią na ostatnie działania podjęte przez rząd w zakresie bezpieczeństwa w strefach turystycznych i zmierza do pogłębienia refleksji nad bezpieczeństwem z pomocą profesjonalistów z branży.”

Minister wyraziła również gotowość Rządu do wspierania sektora turystycznego, do wzmocnienia jego rozwoju oraz do poprawy jego widoczności patrząc szczególnie na zawarte w nim elementy gospodarcze jak i społeczne, ponad milion Tunezyjczyków żyje z tego sektora.

Ze swojej strony Minister Spraw Wewnętrznych sprecyzował, że przedstawione zarządzenia wejdą w życie począwszy od 1 lipca. Wezwał również branżę turystyczną do większego zaangażowania się w zabezpieczenie swoich hoteli oraz do wsparcia wysiłku rządu poprzez utrzymanie imprez jak i działalności związanej z animacjami oraz organizacją wydarzeń.

Na spotkaniu poruszono równeiż sprawę bezpieczeństwa obiektów kulturalnych i archeologicznych, zabezpieczenia tras turystycznych i wycieczek, zagospodarowania powierzchni zarezerwowanych na strzeżone parkingi dla pojazdów transportujących turystów, kursów szkoleniowych dla agentów ochrony hotelowej, oraz metod finansowania sprzętu monitorującego.