Świadomy Turysta – nowy wspólny projekt Turystycznej Organizacji Otwartej i Stowarzyszenia People for People

Dla Turystycznej Organizacji Otwartej bardzo ważne jest aby jej członkowie – organizatorzy i agenci mieli wsparcie nie tylko w sprawach wewnętrznych branży, ale także aby współpraca na linii organizator – agent – klient odbywała się wzorcowo. Stąd też powstał pomysł na utworzenie nowej akcji informacyjnej dla całej branży turystycznej o nazwie „Świadomy Turysta”.

Przedstawiciele TOO podkreślają, że ich organizacja dba o pozytywny wizerunek branży turystycznej i wspiera swoich członków w budowaniu jak najlepszych relacji z klientami, na każdym etapie ich działalności. Aby ta współpraca była trwała i oparta na wzajemnym zaufaniu obie strony umowy muszą się wspierać.

We wspólnym interesie jest, aby turysta decydował się na wybór oferty w sprzedaży first minute – co daje mu wymierną korzyść w postaci dużo większej możliwości wyboru obiektów hotelowych oraz kierunków. Wielokrotnie organizator zostaje postawiony w sytuacji niekomfortowej, gdy klient – szczególnie rodzinny wyraża swoje niezadowolenie ze względu na brak odpowiednich pokoi na dwa tygodnie przed wylotem.

Doinformowanie klienta jest istotne i należy do roli sprzedawcy. Kolejnym ważnym elementem jest ubezpieczenie. Mimo iż, od wielu lat kładzie się nacisk na politykę ubezpieczeniową w sprzedaży, często zarówno sprzedawcy jak i klienci bagatelizują ten temat.

Akcja informacyjna dla całej branży turystycznej

Wspólnie ze Stowarzyszeniem People for People, które zajmuje się między innymi ochroną praw konsumenta TOO stworzył projekt „Świadomy Turysta”. Jego głównym celem jest zwiększenie świadomości konsumentów imprez turystycznych w zakresie funkcjonowania branży turystycznej, najważniejszych kwestii związanych z wakacyjnym wyjazdem, ich praw i obowiązków jakie wynikają z umowy i przepisów prawnych.

Akcja informacyjna prowadzona będzie zarówno w mediach społecznościowych, w biurach agencyjnych, prasie branżowej oraz innych kanałach. Chcąc dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców przygotowane zostaną łatwe do udostępniania plakaty, filmiki oraz posty.

Akcja przebiegać będzie z podziałem na cykliczne bloki tematyczne. Organizatorzy zapraszają do współpracy wszystkie organizacje turystyczne.